Årskurset og Generalforsamling 2023 afvikles online

 

Bestyrelsen har beslutte at årskurset 2023 aflyses som fysisk møde, grundet meget lav tilslutning. Vi har vurderet at det ikke var forsvarligt at gennemføre, desværre. Vi inviterer i stedet til et online oplæg med Thomas Telving om kunstig intelligens og ChatGPT. Invitationen sendes til medlemmer i mail og kan deles med ikke medlemmer, kolleger m.fl.

De øvrige oplægsholdere vi havde aftaler med, har vi mulighed for at invitere en anden gang. Det drejer sig bl.a. Per B. Christiansen om Reformkommissionens anbefalinger, samt Fhv. formand for Danske Skoleelever og nu medlem af Trivselskommissionen, Marie Holt Hermansen – om de unges syn på uddannelse mm. Generalforsamlingen gennemføres online og alle medlemmer får invitation på mail.