Snart afskaffes den direkte statsrefusion af mentor- og driftsudgifter ved aktivering af de fleste grupper af ledige.

I stedet bliver disse grupper omfattet af budgetgarantien, så kommunerne fremover får dækket deres udgifter til aktiv beskæftigelsespolitik via bloktilskuddet. Fordelingen sker efter forskellige principper, der tager højde for, at kommunerne har forskellige vilkår i forhold til ledighed.

Ultimo juni udsendte STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) brev til kommuner og jobcentre om de ændrede refusioner.

De nye regler træder i kraft for de langt de fleste målgrupper 1. januar 2019. For dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere dog først fra 1. juli 2019. Refusionen til ressourceforløb fortsætter som hidtil.

Styrelsen forventer at ændringen giver en offentlig besparelse på 1. mia. årligt efter fuld indfasning. Besparelsen skal opnås ved, at kommunerne i højere grad vil prioritere billigere virksomhedsrettede tilbud frem for vejledning og opkvalificering.

Refusionen af udgifter til forsørgelse fortsætter som hidtil
Reglerne vedrørende refusion af udgifter til forsørgelsen er uændrede. Den del udgør langt størsteparten af kommunernes udgift i forhold til aktivering.

Det bør rationelt betyde, at kommuner og jobcentre stadig vil vælge det redskab, der passer bedst til den ledige, således at de virksomhedsrettede tilbud kun benyttes, når de ledige er parate til det, mens man vælger vejledning, opkvalificering og mentorstøtte, når det er det, den enkelte har behov for.

Steen Devantier, fusionskonsulent