Der er nu indgået forlig om de kommende tre års overenskomster i staten og i kommunerne.
Hovedpunkterne er:

  • Ingen gæld. Arbejdsgiverne har droppet synspunktet om, at medarbejdergrupperne ved tidligere OK-forhandlinger havde fået for store lønstigninger, og derfor har en gæld, der skulle indfries i overenskomstperioden.
  • De generelle lønstigninger sikrer en reallønsfremgang for alle medlemmer over de kommende tre år.
  • Det forhadte privatlønsværn bliver fjernet, så der reguleres med samme procentsats i forhold til de private lønstigninger uanset om det er i opad- eller nedadgående retning.
  • Der er afsat penge til organisationsforhandlinger.
  • Der er afsat særlige puljer til de lavlønsgrupper – i både stat og kommuner – der var en del af sammenholdet på lønmodtagersiden.
  • Spisepausen er sikret. Den bliver skrevet ind i overenskomsterne på statens område. I de kommunale overenskomster er retten til betalt spisepause også blevet sikret.
  • Det lykkedes ikke at få en arbejdstidsaftale for lærerne på plads. Læreres og underviseres arbejdstid skal forsat reguleres af Lov 409, mens der gennemføres et kommissionsarbejde og et forhandlingsforløb med henblik på at nå en aftalte senest i 2021.

Afstemning
Afstemningen om overenskomstresultaterne kommer til at foregå elektronisk fra den 23. maj til den 3. juni klokken 12.

Alle stemmeberettigede medlemmer, som Uddannelseslederne har mailadresser på, vil få en mail med et personligt link til urafstemningen. Og alle medlemmer, Uddannelseslederne har mobiltelefonnumre, vil på samme måde få en sms med et personligt link til urafstemningen.

Det bliver også muligt at afgive sin stemme her på hjemmesiden ved hjælp af Nemid.