Uddannelseslederne har nu indgået aftaler med FOAS om både FOAS’ sprogcentre og den almene overenskomst. Der er mange tal og procenter, så her har vi samlet de vigtigste detaljer i begge aftaler.

Aftalen om FOAS almene overenskomst
Seneste aftale indgik Lærernes Centralorganisation/Uddannelsesforbundet/Uddannelseslederne og FOAS den 16. januar 2019 om FOAS almene overenskomst (daghøjskoler og oplysningsforbund) for en treårig periode fra 1. april 2018.

Parterne er enige om, at den eksisterende arbejdstidsaftale fortsætter uændret i den nye overenskomstperiode.

Lønnen reguleres svarende til de statslige overenskomster med i alt 8,1 % i overenskomstperioden, heraf 0,47 % forventet fra reguleringsordningen og 0,03 % til diverse forbedringer af bl.a. barselsvilkår.

Særligt for lederne er det aftalt, at minimum og maksimum grænser i § 3, stk. 1 fremskrives med 1 % pr. 1.4.2018 og med 1 % pr. 1.4.2020. Ledere ansat i intervallet opskrives samtidig hermed med ovennævnte værdier på de ovennævnte tidspunkter.

Ledernes centralt fastsatte løntillæg fastsat i § 3, stk. 2 forhøjes pr. 1.4.2018 med værdien af 1 % af den samlede lønsum for ledere, der er omfattet af § 3, stk. 2 og med værdien af 1 % af den samme lønsum pr. 1.4.2020.

Eventuelle lokale løntillæg til ledere efter § 3, stk. 3 stiger med henholdsvis 1 % pr. 1.4.2018 og 1 % pr. 1.4.2020.

Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, formanden for Uddannelseslederne Kristian Hjorth og formanden for FOAS, John Meinert Jacobsen er alle glade for, at det trods et rigtigt svært forhandlingsforløb er lykkedes at nå i mål med en aftale.

Der er sendt særskilt orientering ud til vores medlemmer omfattet af overenskomsten og der vil ligeledes blive sendt afstemningsmateriale ud til de stemmeberettigede medlemmer i næste uge.

Aftalen om FOAS’ sprogcentre
Lærernes Centralorganisation har på vegne af Uddannelsesforbundet/Uddannelseslederne den 2. januar 2019 indgået aftale med FOAS om overenskomstforholdene for FOAS’ (AOF og Lærdansk) sprogcentre, for en treårig periode fra 1. april 2018. Aftalen dækker både lærere og ledere.

Parterne er enige om, at den eksisterende arbejdstidsaftale fortsætter uændret i den nye overenskomstperiode.

Lederlønnen reguleres svarende til de statslige overenskomster med i alt 8,1 % i overenskomstperioden, heraf 5,60 % generelle lønstigninger samt 0,47 % forventet fra reguleringsordningen og 0,03 % til diverse forbedringer øvrige formål. Lokale tillæg til ledere stiger med hhv. 1 % pr. 1. april 2018 og 1 % pr. 1. april 2020. Ledernes centralt fastsatte løntillæg forhøjes pr. 1. april 2018 med værdien af 1 % af den samlede lønsum for ledere og med værdien af 1 % af den samlede lønsum for ledere 1. april 2020.

Parterne er desuden enige om at man i perioden frem til næste overenskomstforhandling, vil drøfte en forenkling af lokallønsordningen med henblik på implementering ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Endvidere arbejdes der fortsat videre med kravene til en mere selvstændig lederaftale, alternativt med et selvstændigt leder protokollat til overenskomsten.

Aftalen sendes inden længe til afstemning blandt alle berørte medlemmer. Afstemning kommer til at foregå elektronisk, og alle, der skal stemme, får direkte besked på mail. Afstemningsresultatet offentliggøres den 4. februar 2019.

Uddannelsesforbundet havde varslet arbejdsstandsninger, som nu suspenderes, således at de ved en eventuel tilbagemelding den 4. februar 2019 om, at forhandlingsresultatet ikke er godkendt, tidligst kan iværksættes ved døgnets begyndelse den 11. februar 2019.

Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan og formanden for FOAS, John Meinert Jacobsen er begge glade for, at det trods et rigtigt svært forhandlingsforløb er lykkedes at nå i mål med en aftale. Uddannelsesledernes formand Kristian Hjorth deler ligeledes glæden over den opnåede aftale.