BESTYRELSE FOR 2018 – 2020

Kristian Hjorth

Kristian Hjorth

Formand

Forstander, Lolland Produktionsskole
kh@uddannelseslederne.dk
Tlf.: +45 2893 0435

Stine Villumsen

Stine Villumsen

Næstformand

Forstander, Byhøjskolen
stine@bhs.dk
Tlf.: +45 2856 2779

Michael Birkkjær Lauritsen

Michael Birkkjær Lauritsen

Kasserer

Arrangements- og Rejsechef, Oplysningsforbundet DEO
michael.lauritsen@gmail.com
Tlf. +45 6171 2774

Helle Bøtcher

Helle Bøtcher

Bestyrelsesmedlem

Leder, Kursustrappen Frederiksberg
helle.boetcher@outlook.dk

Søren Wistrup

Søren Wistrup

Bestyrelsesmedlem

Forstander, Favrskov Produktionsskole
soren@favpro.dk
Tlf.: 2929 5767

Preben Gregersen

Preben Gregersen

Bestyrelsesmedlem

Afdelingsleder, Københavns Kommunes Ungdomsskole
pregre@live.dk
Tlf.: 3336 4480

Michael Jensen

Michael Jensen

Bestyrelsesmedlem

Efteruddannelseschef, Next
mjen@nextkbh.dk
Tlf.: 4097 3071