FGU-læringskonsulenterne fra Undervisningsministeriet inviterer i næste uge til de første netværks-møder, den 24. i Silkeborg og den 25. i Odense.

Der er på forhånd valgt tovholdere til netværkene fra 27 FGU’er landet over.

”Vi har presset på for,at ministeriet sætter de netværk i søen. Så vi håber, at så mange ledere som muligt deltager”, siger Kristian Hjorth.

Han deltager selv som tovholder for sin kreds på mødet i Odense og vil også med at være med på mødet i Silkeborg.

Det vigtigste punkt på dagsordenen er,at mellemlederne bestemmer, hvilke slags netværk de har brug for –og så danner netværkene, før de går hjem.

Et vigtigt punkt på FGU-netværksmøderne er kollegial sparring, som kører efter en hel klar model for sparring i grupper. Måske kan andre bruge modellen til sparring på arbejdspladsen – så vi præsenterer den her: Modellen har 8 trin, og en sparringsleder styrer slagets gang:

  1. Hver deltager præsenterer et konkret problem fra sit arbejde.
  2. Deltagerne stemmer om hvilket problem, der skal sparres på.
  3. Problemindehaveren uddyber – de øvrige lytter.
  4. Spørgerunde: Ordet går med uret rundt. Man spørger kun, eller melder pas, man kommer ikke med gode råd.
  5. Løsningsforslag fra Problemindehaveren.
  6. Giv et godt råd-runden: Ordet går med uret rundt.
  7. Problemindehaveren gennemgår rådene og noterer plusser og minusser
  8. Evaluering

”Kollegial Sparringsmodel” er et systemisk værktøj, der er udviklet på baggrund af supervision i psykiatrien i Skejby, tidligere Psykiatrisk hospital i Risskov.

Din fagforening har vokseværk. Vi får hele tiden lidt flere medlemmer. Men det er ikke nok. ”Vi kan være mange flere”, siger formanden Kristian Hjorth. ”Det handler både om, at vi kan gøre mere for flere ledere på området, og om den gamle sandhed: ’Sammen er vi stærke’. Med flere medlemmer får vi flere kontingent-kroner og kan dermed gøre mere for alle medlemmer”, siger han.

En flyer og en web-knap

Kampagnen starter i første omgang med en flyer, som skal deles ud til potentielle medlemmer, og en ny indgang på hjemmesiden Udannelseslederne.dk, hvor interesserede kan se, hvad vi har at byde på. Flyeren er som et postkort, der både bruger humor og gode argumenter for, at man skal melde sig ind. ”Får du brug for flyers til din arbejdsplads eller til dit netværk, så send os en mail. Og har du andre idéer til, hvordan vi får flere med, så er vi mere end lydhørei bestyrelsen”, siger Kristian Hjorth. Tjek selv de ”gode grunde til at melde sig ind i fagforeningen” på www.udannelseslederne.dk eller på Facebook, www.facebook.com/uddannelseslederne/

Så har vi fået svar på, hvordan det forholder sig med forstanderne og virksomhedsoverdragelse. Alle overenskomstansatte forstandere (så vidt vi ved er det alle) virksomhedsoverdrages som øvrigt personale på produktionsskolerne til de nye FGU institutioner- og skoler.

Se linket til svar fra Undervisningsministeriet