Der er nu indgået forlig om de kommende tre års overenskomster i staten og i kommunerne.
Hovedpunkterne er:

  • Ingen gæld. Arbejdsgiverne har droppet synspunktet om, at medarbejdergrupperne ved tidligere OK-forhandlinger havde fået for store lønstigninger, og derfor har en gæld, der skulle indfries i overenskomstperioden.
  • De generelle lønstigninger sikrer en reallønsfremgang for alle medlemmer over de kommende tre år.
  • Det forhadte privatlønsværn bliver fjernet, så der reguleres med samme procentsats i forhold til de private lønstigninger uanset om det er i opad- eller nedadgående retning.
  • Der er afsat penge til organisationsforhandlinger.
  • Der er afsat særlige puljer til de lavlønsgrupper – i både stat og kommuner – der var en del af sammenholdet på lønmodtagersiden.
  • Spisepausen er sikret. Den bliver skrevet ind i overenskomsterne på statens område. I de kommunale overenskomster er retten til betalt spisepause også blevet sikret.
  • Det lykkedes ikke at få en arbejdstidsaftale for lærerne på plads. Læreres og underviseres arbejdstid skal forsat reguleres af Lov 409, mens der gennemføres et kommissionsarbejde og et forhandlingsforløb med henblik på at nå en aftalte senest i 2021.

Afstemning
Afstemningen om overenskomstresultaterne kommer til at foregå elektronisk fra den 23. maj til den 3. juni klokken 12.

Alle stemmeberettigede medlemmer, som Uddannelseslederne har mailadresser på, vil få en mail med et personligt link til urafstemningen. Og alle medlemmer, Uddannelseslederne har mobiltelefonnumre, vil på samme måde få en sms med et personligt link til urafstemningen.

Det bliver også muligt at afgive sin stemme her på hjemmesiden ved hjælp af Nemid.

 

Jeg tror de fleste af os åndede lettede op, da det stod klart, at de sidste overenskomstaftaler faldt på plads i weekenden. Fra Uddannelseslederne afblæser vi foreløbigt konfliktscenarierne og afventer afstemningen i organisationerne . Vi gør nu klar til yderligere information om de konkrete resultater og forbereder den demokratiske urafstemning. Følg med her på hjemmesiden, hvor vi løbende lægger nyheder og forligstekster op.

Tidligt i morges onsdag valgte forligsmand Mette Christensen at give parterne 14 dage mere til at finde hinanden. Dermed er strejken udsat til 6. maj og lockouten den 12. maj.

To uger mere. Så lang tid har arbejdsgiverne og arbejdstagere på det offentlige område nu til at nå en aftale, efter at forligsmand Mette Christensen sent tirsdag har valgt at udsætte den varslede strejke og lockout med en ny runde af 14 dage.

Næste møde mellem parterne er på fredag den 20. april klokken 10. Her er forhandlerne blevet bedt om at medbringe tandbørste og sovepose, og der skal ikke herske tvivl om, at arbejdstagerne vil udnytte de 14 ekstra dage til at gøre alt, hvad de kan for at nå et forhandlet resultat.

Der forhandles nu videre i Forligsinstitutionen, hvor Mette Christensen vil forsøge at få parterne til at komme tættere på hinanden. Imens betyder udsættelsen, at konflikten tidligst kan iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger.

Det betyder, at strejken kan sættes i værk den 6. maj 2018 og lockout den 12. maj 2018. Dog kan forligsmanden inden for de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. På femtedagen herefter vil en konflikt gå i gang.

Indtil videre betyder de 14 dages udsættelse dog, at de medlemmer, som indtil nu har været strejke- og lockoutomfattede henholdsvis den 22. og 28. april, skal møde på arbejde, til en eventuel ny konfliktstart træder i kraft.

Meldingen fra forligsmanden ændrer imidlertid ikke på hvilke arbejdspladser, der er omfattet af konflikten. Det er fortsat de samme, som lønmodtagerorganisationerne har varslet strejke for, og som er ramt af arbejdsgivernes lockoutvarsel.

 

Ifølge pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen, er både strejke og lockout udsat med 14 dage.

” Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.”

De planlagte møder for de strejkevarslede den 4. april i Middelfart og København, er derfor aflyst.

Efter påsken vil vi udsende ny plan for vores konflikt forberedelse – men vi håber fortsat på et godt resultat i Forligsinstitutionen, så konflikt møder slet ikke bliver nødvendige.