Som medlem af Uddannelseslederne har du adgang til en række medlemstilbud – og vi arbejder i sekretariatet på at lave nye aftaler med virksomheder om eksklusive tilbud til vores medlemmer.

Vi har i dag en aftale med Tjenestemændenes Låneforening, så man som medlem af uddannelseslederne kan benytte sig af deres tilbud, tegne forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring og blive medlem af Forbrugsforeningen.

Vi er ikke helt på plads med aftalerne om at kunne leje de sommerhuse og lejligheder Uddannelsesforbundet har adgang til, men vi er tæt på. Har du allerede nu konkrete forespørgsler, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Derudover forventer vi at lave aftaler med Lån & Spar bank og få tilbud på helbreds- og sygeforsikringer. Ligeledes arbejder vi på at tilbyde medlemmerne kurser og efteruddannelse, udbudt af samarbejdspartnere eller andre organisationer inden for vores område.

Årsmødet 2018
Uddannelsesledernes årsmøde foregår på Hindsgavl slot den 11. og 12. september. Vi kan allerede ny løfte lidt af sløret for det flotte og spændende program med oplæg fra formanden for ledelseskommissionen Allan Søgaard Larsen og forfatter og debattør Dennis Nørmark, der er aktuel med bogen Pseudoarbejde. Reserver allerede dagene nu i kalenderen. Vi rundsender endeligt program og lægger det på hjemmesiden inden sommerferien.

HL -lederne
Vi er i fuld gang med forarbejdet til at tage Handelsskolelederne, der 1. juli bliver medlemmer hos Uddannelseslederne. Processen forløber planmæssigt, og vi ser frem til at byde dem velkomne og servicere de omkring 100 nye medlemmer fra sekretariatet i Snaregade. I næste nyhedsbrev præsenterer vi HL-gruppen mere detaljeret.

Sekretariatet
Efter en meget travl opstart med mange praktiske udfordringer, er vi nu i fuld gang med at hjælpe det stigende antal medlemmer, der kontakter os med spørgsmål eller behov for individuelle samtaler. Vi håber, at endnu flere fremadrettet vil benytte sig af muligheden for at få svar på de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold eller en gennemgang af dine nuværende aftaler. Sommerferieplanen for sekretariatet lægger vi på hjemmesiden, så snart den er klar.

Der er nu indgået forlig om de kommende tre års overenskomster i staten og i kommunerne.
Hovedpunkterne er:

  • Ingen gæld. Arbejdsgiverne har droppet synspunktet om, at medarbejdergrupperne ved tidligere OK-forhandlinger havde fået for store lønstigninger, og derfor har en gæld, der skulle indfries i overenskomstperioden.
  • De generelle lønstigninger sikrer en reallønsfremgang for alle medlemmer over de kommende tre år.
  • Det forhadte privatlønsværn bliver fjernet, så der reguleres med samme procentsats i forhold til de private lønstigninger uanset om det er i opad- eller nedadgående retning.
  • Der er afsat penge til organisationsforhandlinger.
  • Der er afsat særlige puljer til de lavlønsgrupper – i både stat og kommuner – der var en del af sammenholdet på lønmodtagersiden.
  • Spisepausen er sikret. Den bliver skrevet ind i overenskomsterne på statens område. I de kommunale overenskomster er retten til betalt spisepause også blevet sikret.
  • Det lykkedes ikke at få en arbejdstidsaftale for lærerne på plads. Læreres og underviseres arbejdstid skal forsat reguleres af Lov 409, mens der gennemføres et kommissionsarbejde og et forhandlingsforløb med henblik på at nå en aftalte senest i 2021.

Afstemning
Afstemningen om overenskomstresultaterne kommer til at foregå elektronisk fra den 23. maj til den 3. juni klokken 12.

Alle stemmeberettigede medlemmer, som Uddannelseslederne har mailadresser på, vil få en mail med et personligt link til urafstemningen. Og alle medlemmer, Uddannelseslederne har mobiltelefonnumre, vil på samme måde få en sms med et personligt link til urafstemningen.

Det bliver også muligt at afgive sin stemme her på hjemmesiden ved hjælp af Nemid.

 

Jeg tror de fleste af os åndede lettede op, da det stod klart, at de sidste overenskomstaftaler faldt på plads i weekenden. Fra Uddannelseslederne afblæser vi foreløbigt konfliktscenarierne og afventer afstemningen i organisationerne . Vi gør nu klar til yderligere information om de konkrete resultater og forbereder den demokratiske urafstemning. Følg med her på hjemmesiden, hvor vi løbende lægger nyheder og forligstekster op.