Der er som bekendt varslet en massiv lockout på det offentlige område, hvis parterne ikke når til enighed. En lockout vil træde i kraft pr. 10. april 2018. På KL-området er ledere ikke udtaget til lockout.

Uddannelseslederne har dog medlemmer ansat som konsulenter på det kommunale område, der kan være udtaget til lockouten.

Den massive lockout betyder dog alligevel, at de fleste ledere i skolen alligevel kan/vil blive påvirket af lockouten.

Læs her om lederes opgaver under konflikt

På Uddannelsesledernes område har vi stadig Ungdomsskolen i København, hvor der er varslet strejke for overenskomstansatte mellemledere til start 4. april 2018. Disse ledere skal stadig i konflikt fra den 4. april 2018, med mindre konflikten bliver udsat af forligskvinden.

På det statslige område er der heller ikke varslet lockout for ledere, mens der på det regionale område er medtaget ledergrupper. Her skal de ledere Uddannelseslederne har udtaget til strejke stadig i konflikt fra den 4. april 2018 medmindre konflikten bliver udsat af forligskvinden.

Kommunernes Landsforening vedtog i går onsdag at gå i Statens fodspor og lockoute de
kommunalt ansatte. Det kom kort efter at der var kommet lockout-varsel for de statsansatte.
De kommunalt ansattes arbejdsgiver, Kommunernes Landsforening (KL), har på et
hovedbestyrelsesmøde i Aalborg onsdag eftermiddag vedtaget en lockout af de kommunalt
ansatte.

Det sker, efter at lønmodtagerorganisationerne for de kommunalt ansatte tirsdag varslede
strejke, og i forlængelse af at innovationsministeren har varslet lockout af de statsansatte.
KL’s lockout-varsel omfatter omkring 250.000 kommunalt ansatte, der dermed ser ud til at
blive forment adgang til deres job fra 10. april, hvor lockouten ifølge KL kan træde i kraft. Det
står dog endnu ikke klart, hvilke kommunalt ansatte ledere der i givet fald vil blive ramt af
lockouten.

Lockouten gælder samme dag som statens
Lønmodtagerorganisationerne, som tilsammen repræsenterer 564.000 kommunalt ansatte,
varslede tirsdag strejke, hvilket betyder, at de kommunalt ansatte skal nedlægge arbejdet fra
4. april.

Med strejkevarslet udtog hver lønmodtagerorganisation 10-15 procent af deres medlemmer til
at strejke. For Uddannelseslederne gjaldt det kun ungdomsskoleledere.
KL’s lockout-varsel betyder, at de fortsat skal strejke fra 4. april, hvorefter de vil være
lockoutet fra 10. april – medmindre parterne kan blive enige om en overenskomstaftale, inden
konflikten starter.

Arbejdsgiveren for de statsansatte har onsdag besluttet at afskære de statsansatte fra at passe deres arbejde som modsvar på, at de statsansatte har varslet strejke.

Innovationsminister Sophie Løhde har trukket lockout-kortet, efter at lønmodtagerorganisationerne for de statsansatte fredag varslede strejke.

“Vi må konstatere, at lønmodtagerorganisationerne har varslet strejke for nogle af de aller mest vitale områder af samfundet, angiver innovationsministeren i en pressemeddelelse som begrundelse for lockouten”.

Lockout-varslet omfatter omkring 120.000 statsansatte, der dermed ser ud til at blive forment adgang til deres job fra 10. april. Cirka 10.000 statsansatte vil ikke blive omfattet, oplyser Sophie Løhde. Det vil formentlig være ansatte i vitale dele af statsapparatet.

Lønmodtagerorganisationerne, som tilsammen repræsenterer 180.000 statsansatte, varslede fredag strejke, hvilket betyder, at de omfattede statsansatte står til nedlægge arbejdet fra 4. april.

Med strejkevarslet udtog hver lønmodtagerorganisation 10-15 procent af deres medlemmer til at strejke. For Uddannelseslederne gjaldt det medlemmer på produktionsskolerne på Fyn og i Aalborg samt konsulenter i Undervisningsministeriet.

Innovationsministerens lockout-varsel ændrer ikke ved, at de skal strejke fra 4. april. Samtidig vil de være lockoutet fra 10. april – medmindre parterne kan blive enige om en overenskomstaftale, inden konflikten starter.

Kommunalt ansatte
Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer de offentligt ansatte i kommuner og regioner, besluttede på et repræsentantskabsmøde fredag at varsle konflikt i kommuner og regioner – ligesom på det statslige område med virkning fra 4. april.

Meldingen kom, kort efter at CFU, der repræsenterer de statsansatte, havde indgivet sit strejkevarsel.

Der er også på det kommunale område mulighed for, at arbejdsgiveren, Kommunernes Landsforening, vælger at besvare et strejkevarsel med et varsel om lockout. Det er ikke sket – endnu.

Kommunernes Landsforening kan vælge at lockoute såvel bestemte grupper som alle ansatte.

På det kommunale område omfatter Uddannelsesledernes medlemmer ledere på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler.

På følgende arbejdspladser er der varslet strejke for medlemmer af Uddannelseslederne. Strejken kan tidligst træde i kraft 4. april 2018.

Hovedstadsområdet

  • Københavns Kommunes Ungdomsskole