Med en dugfrisk aftale er lederne ved erhvervsskolerne – tidligere HL – pr. 1. juli blevet en del af Uddannelseslederne. Sammenlægningen kom i direkte forlængelse af den sammenlægning, der skete mellem Handelsskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet pr. 1. juli 2018, så lederne nu er organiseret efter samme opskrift som lærerne.

Gregers Christensen er uddannelsesdirektør på Erhvervsakademiet Cphbusiness og var ledersektionsformand for HL’s ledersektion og ledelsesrepræsentant i HL’s bestyrelse. Han hilser sammenlægningen velkommen og tænker, at den kommer som en naturlig følge af de senere års skolesammenlægninger.

”Man ser en synergi på de her skoler, som blander handelsskoler og tekniske skoler. I gamle dage havde man et mere fast historisk skel mellem de merkantile uddannelser og tekniske uddannelser, men det oplever vi ikke mere”, siger han.

Samlet forening for skolens ledere
Ledere på tekniske og merkantile skoler er omfattet af de samme aftaler, men har historisk været organiseret i to forskellige faglige organisationer.

Ledelseskonsulent Mette Pust fortæller, at Uddannelseslederne giver tekniske og merkantile ledere, der arbejder side om side på samme skole, en god mulighed for at organisere sig i samme fagforening, der kan varetage deres fælles faglige interesser.

”Lad os sige, at lederne inden for erhvervsskoleområdet ønsker at kæmpe for en bedre pensionsordning, så vil deres mulighed for at opnå et godt resultat være langt større, hvis de står sammen i Uddannelseslederne”, siger hun.

Samtidig har det fagligt været vigtigt for begge parter, at Uddannelseslederne med sammenlægningen kan sætte fokus på erhvervsskoleområdet.

Det nye område bliver det sjette ben i foreningen, der nu samlet organiserer ledere fra ungdoms- og voksenuddannelserne:

  • Produktionsskoler
  • Daghøjskoler
  • Ungdomsskoler
  • Sprogcentre
  • Folkeoplysningen
  • Erhvervsskoler

Kan tale med en bredere mund
En anden vigtig fordel ved fusionen med HL er, at det giver mere vægt i forhandlinger at være flere medlemmer.

”Det lyder som en floskel, at sammen er vi stærkere. Men ikke desto mindre er det jo rigtigt, at vi med flere medlemmer som forening kommer til at tale med en større gennemslagskraft – eller en bredere mund, om du vil”, siger Gregers Christensen.

Han forventer, at sammenlægningen betyder, at de fra at fokusere ensidigt på handelsskolerne nu kommer til at fokusere bredere på ungdomsuddannelserne og dermed udnytte hinandens ekspertiser og fagligheder.

Ny ledelsesrepræsentant i foreningen
Efter fusionen takkede Michael Jensen, efteruddannelseschef på NEXT Uddannelse København, ja til at blive ledelsesrepræsentant i Uddannelseslederne. Han har indtil nu været ledelseskonsulent i HL og mener også, at fusionen er en naturlig udvikling efter, at elevtallet på handelsskolerne er faldet.

”Når man bliver mindre, må man gå sammen med andre, hvis man skal bevare den styrke, man har været vant til. Og her giver Uddannelseslederne mulighed for at bevare den merkantile vægt, vi har haft i HL”, siger han.

Mindre udfordringer kommer vi over
Gregers Christensen ser kun det, han kalder den klassiske kulturelle udfordring ved sammenlægningen, idet man skal finde ud af at samarbejde i to grupper, der før kan have været vant til at gøre tingene på hver deres måde. Han er dog fortrøstningsfuld og tænker, at samarbejdet nok skal komme til fungere:

”Når man skriver 2018, så bør man være så voksen, at man kommer over de små forhindringer, der må være, når man lægger to foreninger sammen. Og i og med at man allerede fungerer sammen ude på skolerne, så tvivler jeg på, at det bliver noget problem”.

Programmet for årsmødet d. 11. og 12 september er klart, og du kan blandt andet glæde dig til at høre Dennis Nørmark, der er aktuel med bogen Pseudoarbejde. Det handler om meningsløse møder og opgaver, der reelt ikke har nogen effekt – og ikke mindst, hvordan vi kommer tilbage til arbejdsopgaver, der giver mening. Du kan også høre tidligere udenrigsminister Per Stig Møller og Formand for Ledelseskommissionen, Allan Søgaard Larsen, ligesom der vil være faglige workshops og information om den nye overenskomstaftale.

Mellem alle de faglige indspark giver Hindsgavl Slot de perfekte rammer til at hygge og netværke med dine lederkollegaer. Vi håber også at se en masse af vores nye medlemmer fra HL, så vi kan hilse ordentligt på hinanden.

Prisen er 1295 kroner for medlemmer, og du tilmelder dig ved at sende en mail til kursus@uddannelseslederne.dk

Se programmet her

De statslige og kommunale aftaler blev landet og konflikten afværget. Faktisk starter en stor del af arbejdet nu, hvor selve overenskomsterne skal revideres efter forhandlingerne, og arbejdet er i fuld gang.

Vigtigst er, at du kan finde de nye løntabeller og intervallønaftaler pr. 1. april 2018 på hjemmesiden under Viden og Værktøj – her og her

Ny overenskomst for ledere ved FGU
I forbindelse med den kommende FGU forbereder nu vi den nye overenskomst for lederne. Vi forventer, at forhandlingerne starter lige efter sommerferien.

Tillæg til produktionsskoleledere
OK18 betød som bekendt en række generelle lønstigninger.  Ud over de generelle lønstigninger har vi aftalt, at alle ledere ved produktionsskoler får et årligt pensionsgivende tillæg på 1.200 kroner pr. 1. oktober 2018 (31. marts 2012 niveau).

De private overenskomster på FOAS
Arbejdet med at få indgået overenskomst for de privatansatte ledere på FOAS områderne er i gang. Der er aftalt forhandlingsmøder om fornyelse af disse overenskomster i august og september måned.

Det gælder både overenskomsten for ledere og lærere på FOAS almene område – som er daghøjskoler, projekter og specialundervisning samt FOASs sprogcenteroverenskomst, som gælder for de private sprogcentre.  Vi vil løbende efter sommerferien orientere på hjemmesiden, når der er nyt fra forhandlingerne.

Sommerferien er lige om hjørnet på de fleste skoler, så her får du et sidste feriepip efter et travlt forår, der som bekendt endte med en bred aftale i overenskomstforhandlingerne og omkring FGU.

Det har været både hårdt og spændende at være en del af forhandlingerne og lovgivningsarbejdet samtidig med, at vi jo lige skulle have startet vores nye forening op – med alt, hvad det indebærer af nye lokaler, hjemmeside, mailadresser, medlemskartoteker osv. osv.

Vi ved, at de travle omstændigheder til tider har gjort det svært for os at levere faglig rådgivning og svare på alle jeres henvendelser lige så hurtigt, som vi gerne har villet. Vi er et mindre sekretariat til at køre biksen, og opgaverne har været mange i foråret.

Der kommer helt sikkert også mange opgaver fremover, men nu er foreningen ovre de første opstartsudfordringer og på den anden side af OK18 og lovgivningsprocessen, så vi kan koncentrere os mere direkte om vores servicering og tilbud til jer medlemmer.

Velkommen til HL
Fremover bliver Handelsskolelederne en del af Uddannelseslederne, som du kan læse mere om her i nyhedsbrevet. Henvendelserne fra de nye medlemmer er allerede begyndt at tikke ind, og vi glæder os til at servicere denne nye ledergruppe også.

Vi håber, de kommer til at føle sig godt tilrette i vores forening, og opfordrer alle nye medlemmer til at deltage på årsmødet i september.

Ring inden for telefontiderne eller send en mail
For at få effektiviseret den sparsomme tid i sekretariatet har vi lavet træffetider, så du kan ringe alle hverdage, på nær onsdag, mellem 10 og 14 og få fat på enten undertegnede eller Christina Bohmann.

Telefontider og numre står under kontakt her på hjemmesiden.

Her finder du også mailadresser, og vi besvarer mails, så hurtigt vi kan.

Vi arbejder desuden på at få ansat en studentermedhjælper for at få mere luft til de faglige opgaver.

Overgang til FGU
I forbindelse med lovgivningsarbejdet med FGU’en har vi afgivet høringssvar og fulgt processen tæt. Nu gælder det om at sikre, at overgangen til FGU bliver så god så mulig.

Vi har i den forbindelse aftalt møde med Undervisningsministeriet lige efter ferien. Det samme gælder møder med relevante parter omkring udarbejdelsen af en FGU overenskomst, som også er lige nu.

Overgangen til FGU vil betyde en række vilkårsændringer på produktionsskolerne, som naturligt vil afstedkomme en række; for hvad kommer det så til at betyde på min skole og for mig som leder?

Det vil vi som fagforening forsøge at hjælpe med at svare på, så godt vi kan.

Blandt andet er det meget vigtigt, at alle ansættelsespapirer er opdaterede og godkendte, da de kommer til at danne grundlaget for vilkårene i virksomhedsoverdragelsen. Vi har derfor indlagt en workshop på årsmødet om dette emne.

Vi er en bredt sammensat forening med produktionsskoleledere, daghøjskoleledere, sprogskoleledere, ungdomsskoleledere, konsulenter og nu også handelsskoleledere. Så selvom FGU fylder meget, da det er en omfattende ændring for mange medlemmer, er vi også opmærksomme på, at Uddannelseslederne skal have fokus på og aktiviteter for de andre medlemsområder, hvilket fint afspejles i programmet for årsmødet.

I ønskes alle en rigtig god sommer

Kristian Hjorth