Aktuelt er OK18 forhandlingerne endelig kommet i gang – efter udmelding om, at der nu er reelle forhandlinger om en arbejdstidsaftale for lærerne på KL-området.

Vores krav blev formuleret på baggrund af de centrale resultater fra en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne i det daværende Uddannelseslederne i foråret 2017.

Koordinerede krav
Disse krav blev koordineret med resten af LC-LederForum i august til fem generelle krav:

  • Størst mulige procentuelle forbedringer af alle løndele
  • Der skal sikres en ordentlig parallelitet mellem lønudviklingen på det offentlige og private område.
  • Øget tryghed i ansættelsen – bedre sikring ved opsigelse
  • Indførelse af forbedrede rammer for seniorer
  • Øget mulighed for kompetenceudvikling

Der forventes et færdigt forhandlingsresultat i løbet af de næste par måneder

Vi har netop fået bekræftet at datoerne for Årsmødet på Hindsgavl Slot bliver den 11. – 12. september, 2018.

Reserver datoerne allerede nu!

Så skal vi nok vende tilbage med mere om det første årsmøde for den nye Uddannelseslederne.

Som et resultat af, at Handelsskolernes Lærerforening (HL) den 1. juli i år fusionerer med Uddannelsesforbundet, vil lederne fra HL blive medlemmer hos os i Uddannelseslederne.

Vi byder dem velkomne, og vi har allerede gjort ”plads” til dem i vore nye vedtægter.

Mere information senere.

Torsdag formiddag den 30. november blev grundlaget for sammenlægning af Landsforeningen af Produktionsskoleledere og Uddannelseslederne enstemmigt godkendt på begge de to foreningers ekstraordinære generalforsamlinger.

På den efterfølgende konstituerende generalforsamling for Uddannelseslederne af 2018 blev der foretaget valg til bestyrelse og øvrige poster.

Bestyrelsens sammensætning blev:
Formand Kristian Hjorth, næstformand Stine Snede Villumsen, kasserer Michael Birkkjær Lauritsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Jens Lindberg Rødgaard, Helle Bøtcher og Søren Schibler Wistrup.