Torsdag formiddag den 30. november blev grundlaget for sammenlægning af Landsforeningen af Produktionsskoleledere og Uddannelseslederne enstemmigt godkendt på begge de to foreningers ekstraordinære generalforsamlinger.

På den efterfølgende konstituerende generalforsamling for Uddannelseslederne af 2018 blev der foretaget valg til bestyrelse og øvrige poster.

Bestyrelsens sammensætning blev:
Formand Kristian Hjorth, næstformand Stine Snede Villumsen, kasserer Michael Birkkjær Lauritsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Jens Lindberg Rødgaard, Helle Bøtcher og Søren Schibler Wistrup.

På kongressen i Uddannelsesforbundet blev det den 18. november kl. 11.40 besluttet, at Uddannelseslederne er en selvstændig organisation pr. 1. januar 2018.
Kongressen bakkede enstemmigt op om forslaget, og vi er nu klar til at fortsætte vores fusionsarbejde med den ekstraordinære kongres i Odense torsdag den 30. november.

Mød talstærkt op og få valgt en stærk og bred bestyrelse for den nye organisation

Steen Devantier, formand
Uddannelseslederne