21. februar gav uddannelseslederne tre høringssvar vedrørende forberedende grunduddannelse (FGU). På denne vis er det første gang i historien, at vi som selvstændig organisation afgiver høringssvar.

Du kan læse de tre høringssvar her:

Selv om Uddannelseslederne som en fælles og større fagforening er nystartet, bygger vi heldigvis på mange års gode erfaringer fra de tidligere foreninger.

Vi har en ambition om at være mere end en organisation, der lystigt udsender rudekuverter, som ingen egentlig håber at få brug for.

Vores fornemste opgave er, at du som medlem oplever, at Uddannelseslederne er til for dig.

Netværk
Som medlem af Uddannelseslederne får du et mangfoldigt netværk og et fællesskab af lederkolleger på tværs af forskellige undervisningsområder – med mange fælles interesser og udfordringer.

Råd og sparring
Som en faglig forening tilbyder vi dig professionel rådgivning og hjælp i forhold til dine løn og ansættelsesforhold, ligesom vi tilbyder kompetent og fortrolig ledersparring.

Som medlem får du også adgang til juridisk rådgivning, både i forhold til ansættelse og eventuel afskedigelse eller fratræden.

Overenskomst
Foreningen har aftale- og forhandlingsretten på vores områder, og Uddannelseslederne arbejder målrettet for at forbedre dine løn- og ansættelsesforhold.

Vi er igennem LC -LederForum medlem af Forhandlingsfællesskabet – sammen med andre skoleledere – og herigennem sikres vi den bedst mulige indflydelse på dine løn- og ansættelsesvilkår.

Sparring om FGU
Vi arbejder i en økonomisk presset virkelighed – og med udsigt til store forandringer i uddannelseslandskabet.

Udover landet er der gang i en FGU proces, der kan have særdeles stor indflydelse på de flestes arbejdsliv. Fusioner vil betyde ændrede arbejdsbetingelser, samarbejdsflader og funktioner for mange af os – hvordan forholder man sig til det?

Vi vil med tilbuddet om ledersparring arbejde for at du ikke oplever at stå alene med dine overvejelser og udfordringer.

Trivsel
Uanset om vi er mellem- eller øverste leder, oplever mange af os et stort krydspres fra omverdenen for at levere resultater og løfte den kerneopgave vi har.

Det kan ikke undgås at give refleksioner om fremtiden og kan have indflydelse på både arbejdsindsatsen, arbejdsmængden og måske arbejdsglæden. Uddannelseslederne vil derfor have særligt fokus på din trivsel.

Dialog og ny viden
Ambitionen er også, at du som medlem bliver hørt – hvad er det, du forventer af din nye fagforening? – så det, vi leverer, er relevant og brugbart. Dialog og tilbagemeldinger er nødvendige.

Nyhedsbrevet her er bare en del af den kommunikation, som vi aktuelt arbejder på at udbygge. Hjemmesiden og Facebook-siden er andre dele.

Vi tales ved! 😊

Først blev uddannelseslederne selvstændige. Så fik foreningen en ny hjemmeside og Facebook-side. Og nu kommer det første, nye nyhedsbrev.

Planen er, at nyhedsbrevet fra Uddannelseslederne rammer medlemmernes indbakke 6-7 gange om året. Nyhedsbrevet kan selvfølgelig også afmeldes ved at klikke på et link nederst i hvert nyhedsbrev, hvis du ikke ønsker at modtage det.

Du finder foreningens nye hjemmeside på www.uddannelseslederne.dk, hvor grafiker Suzanne Bøgh har lavet foreningens nye logo og designlinje.

KommunikerBedre i kulissen
Det er Uddannelseslederne selv, der står i spidsen for hjemmeside og nyhedsbrev.

Men i kulissen står vi, Jesper og Lars, to freelancejournalister fra KommunikerBedre.dk i Filmbyen i Aarhus.  Uddannelseslederne har lavet en aftale med os om at skrive artikler og redigere nyhedsbrevet og læse journalistisk korrektur på nogle af de indlæg, som foreningen selv laver.

Vi laver også kommunikation for Frie Skolers Ledere – vi lever af at lave journalistik og kommunikation, men mest af alt i an undervise i det. Se mere her: http://kommunikerbedre.dk/hvem-er-vi/.

Ny hjemmeside med nyt logo
På hjemmesiden finder du bl.a. lederværktøjer, så som skemaer til lederløn, overenskomster og andre relevante dokumenter.

Under kontakt kan du se vores nye mailadresser og telefonnumre.

Nye medlemmer kan melde sig ind i foreningen via en kontaktformular, og man kan tilmelde sig foreningens nyhedsbrev i højrespalten på forsiden.

Siden fungerer samtidig som arkiv for nyhederne fra tidligere nyhedsbreve.

Facebook til det løse
www.facebook.com/uddannelseslederne/ er adressen på foreningens nye Facebook-side. Her finder du udvalgte nyheder og korte indspark fra bestyrelsen, ligesom medlemmerne kan kommentere og skrive indlæg.

Har du kommentarer eller forslag til hjemmeside, Facebook-side eller nyhedsbrev, hører vi gerne fra dig.

Hjemmeside: www.uddannelseslederne.dk
Facebook-side: www.facebook.com/uddannelseslederne/
Kommunikationsfolk: www.kommunikerbedre.dk

I en tid, hvor der er meget pres på økonomi og usikkerhed om fremtiden, kan det være en udfordring at forhandle sin egen løn – særligt for en skoleleder, der kan opleve at sidde i en dobbeltrolle mellem skolens og egne interesser.

Selvom det er en udfordring, er det måske mere end nogensinde nødvendigt at have fokus egne forhold. Det gælder om at kende mulighederne og være godt forberedt. Husk, at du har mulighed for at bruge os til input og argumentation, inden du starter egne lønforhandlinger.

Husk også, at du efterfølgende skal indsende din lønaftale til godkendelse i Uddannelseslederne.

Lønpjece for produktionsskolerne
Sidste i december udsendte Produktionsskoleforeningen og Uddannelsesforbundet i fællesskab en lønpjece for både ledere og lærere på produktionsskoleområdet. Den blev sendt ud til alle skoler.

Her kan du læse mere om lønmulighederne og om, hvad man kan gøre lokalt for at løfte lønniveauet for både ledere og lærere.

Pjecen kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet eller på info@uddannelseslederne.dk