Arbejdsgiveren for de statsansatte har onsdag besluttet at afskære de statsansatte fra at passe deres arbejde som modsvar på, at de statsansatte har varslet strejke.

Innovationsminister Sophie Løhde har trukket lockout-kortet, efter at lønmodtagerorganisationerne for de statsansatte fredag varslede strejke.

“Vi må konstatere, at lønmodtagerorganisationerne har varslet strejke for nogle af de aller mest vitale områder af samfundet, angiver innovationsministeren i en pressemeddelelse som begrundelse for lockouten”.

Lockout-varslet omfatter omkring 120.000 statsansatte, der dermed ser ud til at blive forment adgang til deres job fra 10. april. Cirka 10.000 statsansatte vil ikke blive omfattet, oplyser Sophie Løhde. Det vil formentlig være ansatte i vitale dele af statsapparatet.

Lønmodtagerorganisationerne, som tilsammen repræsenterer 180.000 statsansatte, varslede fredag strejke, hvilket betyder, at de omfattede statsansatte står til nedlægge arbejdet fra 4. april.

Med strejkevarslet udtog hver lønmodtagerorganisation 10-15 procent af deres medlemmer til at strejke. For Uddannelseslederne gjaldt det medlemmer på produktionsskolerne på Fyn og i Aalborg samt konsulenter i Undervisningsministeriet.

Innovationsministerens lockout-varsel ændrer ikke ved, at de skal strejke fra 4. april. Samtidig vil de være lockoutet fra 10. april – medmindre parterne kan blive enige om en overenskomstaftale, inden konflikten starter.

Kommunalt ansatte
Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer de offentligt ansatte i kommuner og regioner, besluttede på et repræsentantskabsmøde fredag at varsle konflikt i kommuner og regioner – ligesom på det statslige område med virkning fra 4. april.

Meldingen kom, kort efter at CFU, der repræsenterer de statsansatte, havde indgivet sit strejkevarsel.

Der er også på det kommunale område mulighed for, at arbejdsgiveren, Kommunernes Landsforening, vælger at besvare et strejkevarsel med et varsel om lockout. Det er ikke sket – endnu.

Kommunernes Landsforening kan vælge at lockoute såvel bestemte grupper som alle ansatte.

På det kommunale område omfatter Uddannelsesledernes medlemmer ledere på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler.

På følgende arbejdspladser er der varslet strejke for medlemmer af Uddannelseslederne. Strejken kan tidligst træde i kraft 4. april 2018.

Hovedstadsområdet

 • Københavns Kommunes Ungdomsskole

På følgende arbejdspladser er der varslet strejke for medlemmer af Uddannelseslederne. Strejken kan tidligst træde i kraft 4. april 2018.

Fyn

 • Fugleviglund Produktionshøjskole
 • Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
 • Østfyns Produktionsskole
 • Middelfart Produktionsskole
 • Otterup Produktionshøjskole
 • Søndersø Produktionshøjskole
 • Odense Produktionshøjskole
 • Sydfyns Erhvervsforskole

Nordjylland

 • Lille Vildmose Produktionsskole
 • Aalborg Produktionsskole

Hovedstadsområdet

 • Undervisningsministeriet STUK

 

Strejkevarsel for det kommunale område
Lønmodtagerorganisationerne på det kommunale område har besluttet at varsle strejke med virkning fra 4. april. Strejkevarslet er endnu ikke afsendt. Det skal senest afsendes den 7. marts, og først når det er afsendt, bliver det meddelt, hvilke arbejdspladser der vil blive udtaget til strejke på det kommunale område og de enkelte får direkte besked.

Som du ved, har vi ikke kunnet få et tilfredsstillende resultat forhandlet hjem ved OK18 forhandlingerne med de offentlige arbejdsgivere.

Derfor har vi taget konsekvensen og har sammen med alle de andre organisationer for offentlige ansatte varslet strejke for en andel af vores medlemmer.

Der er stadig håb om, at konflikten afværges, men i første omgang er vi nødt til at forberede os på, at der er kolleger, der skal strejke fra den 4. april ved døgnets begyndelse. De strejkevarslede har alle fået direkte besked på særskilt mail.

Parterne var indkaldt til møde i Forligsinstitutionen torsdag d.1. marts, og der foreligger på den baggrund stadig muligheden for et forlig. En konflikt, der kan komme til at omfatte hele det offentlige arbejdsmarked, er en meget alvorlig situation, og der afsøges alle muligheder for at undgå den. Men en konflikt er uundgåelig, hvis ikke parterne kan nå til enighed om en aftale, som begge parter kan stå inde for.

I tilfælde af at konflikten bliver en realitet, stiller Uddannelseslederne støtte til rådighed for dem, som på grund af deltagelse i konflikten ikke får sædvanlig løn fra arbejdsgiveren. Konfliktstøtte vil, som det ser ud nu, blive ydet som støtte med et fast beløb, kr. 1846 pr. konfliktdag. Bliver vi ramt af lockout, kan det blive nødvendigt at ændre konfliktstøtten. Du vil løbende blive orienteret.

Konflikten vil omfatte alle afdelingsledere, viceforstandere og lærere ansat ved en række skoler, der er omfattet af Organisationsaftalen for ledere og lærere ved produktionsskoler af 30. juni 2015 mellem LC og Finansministeriet. Det drejer sig om Produktionsskolerne på Fyn og i Aalborg. Konflikten omfatter også konsulenter i undervisningsministeriet.

Udvælgelsen er sket parallelt og i samarbejde med de andre organisationer for at opnå den størst mulige effekt. Vi oplever et stærkt fællesskab og står sammen i LC-Lederforum om strategien.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet ved konsulent Christina Bohmann cb@uddannelseslederne.dk +45 2893 0368, fusionskonsulent Steen Devantier, sd@uddannelseslederne.dk eller formand Kristian Hjorth, kh@uddannelseslederne.dk +45 2893 0435

Modtager du denne mail på din arbejdspladsmail, må du gerne give os besked om din private mailadresse, som vi skal bruge for at nå dig under en evt. konflikt.

Vi er naturligvis rigtig kede af, at vi er endt i denne situation, men vi oplever, at de centrale arbejdsgivere hele tiden strammer skruen og i forhandlingerne blankt afviser vore krav. Jeg vil afslutningsvis mane til besindighed og udtrykke et stort håb om, at der kommer et resultat igennem forligsinstitutionen, så en konflikt helt kan undgås. Hold endvidere løbende øje med hjemmesiden, hvor vi vil orientere om situationen.

Med venlig hilsen

Kristian Hjorth, formand