De statslige og kommunale aftaler blev landet og konflikten afværget. Faktisk starter en stor del af arbejdet nu, hvor selve overenskomsterne skal revideres efter forhandlingerne, og arbejdet er i fuld gang.

Vigtigst er, at du kan finde de nye løntabeller og intervallønaftaler pr. 1. april 2018 på hjemmesiden under Viden og Værktøj – her og her

Ny overenskomst for ledere ved FGU
I forbindelse med den kommende FGU forbereder nu vi den nye overenskomst for lederne. Vi forventer, at forhandlingerne starter lige efter sommerferien.

Tillæg til produktionsskoleledere
OK18 betød som bekendt en række generelle lønstigninger.  Ud over de generelle lønstigninger har vi aftalt, at alle ledere ved produktionsskoler får et årligt pensionsgivende tillæg på 1.200 kroner pr. 1. oktober 2018 (31. marts 2012 niveau).

De private overenskomster på FOAS
Arbejdet med at få indgået overenskomst for de privatansatte ledere på FOAS områderne er i gang. Der er aftalt forhandlingsmøder om fornyelse af disse overenskomster i august og september måned.

Det gælder både overenskomsten for ledere og lærere på FOAS almene område – som er daghøjskoler, projekter og specialundervisning samt FOASs sprogcenteroverenskomst, som gælder for de private sprogcentre.  Vi vil løbende efter sommerferien orientere på hjemmesiden, når der er nyt fra forhandlingerne.

Sommerferien er lige om hjørnet på de fleste skoler, så her får du et sidste feriepip efter et travlt forår, der som bekendt endte med en bred aftale i overenskomstforhandlingerne og omkring FGU.

Det har været både hårdt og spændende at være en del af forhandlingerne og lovgivningsarbejdet samtidig med, at vi jo lige skulle have startet vores nye forening op – med alt, hvad det indebærer af nye lokaler, hjemmeside, mailadresser, medlemskartoteker osv. osv.

Vi ved, at de travle omstændigheder til tider har gjort det svært for os at levere faglig rådgivning og svare på alle jeres henvendelser lige så hurtigt, som vi gerne har villet. Vi er et mindre sekretariat til at køre biksen, og opgaverne har været mange i foråret.

Der kommer helt sikkert også mange opgaver fremover, men nu er foreningen ovre de første opstartsudfordringer og på den anden side af OK18 og lovgivningsprocessen, så vi kan koncentrere os mere direkte om vores servicering og tilbud til jer medlemmer.

Velkommen til HL
Fremover bliver Handelsskolelederne en del af Uddannelseslederne, som du kan læse mere om her i nyhedsbrevet. Henvendelserne fra de nye medlemmer er allerede begyndt at tikke ind, og vi glæder os til at servicere denne nye ledergruppe også.

Vi håber, de kommer til at føle sig godt tilrette i vores forening, og opfordrer alle nye medlemmer til at deltage på årsmødet i september.

Ring inden for telefontiderne eller send en mail
For at få effektiviseret den sparsomme tid i sekretariatet har vi lavet træffetider, så du kan ringe alle hverdage, på nær onsdag, mellem 10 og 14 og få fat på enten undertegnede eller Christina Bohmann.

Telefontider og numre står under kontakt her på hjemmesiden.

Her finder du også mailadresser, og vi besvarer mails, så hurtigt vi kan.

Vi arbejder desuden på at få ansat en studentermedhjælper for at få mere luft til de faglige opgaver.

Overgang til FGU
I forbindelse med lovgivningsarbejdet med FGU’en har vi afgivet høringssvar og fulgt processen tæt. Nu gælder det om at sikre, at overgangen til FGU bliver så god så mulig.

Vi har i den forbindelse aftalt møde med Undervisningsministeriet lige efter ferien. Det samme gælder møder med relevante parter omkring udarbejdelsen af en FGU overenskomst, som også er lige nu.

Overgangen til FGU vil betyde en række vilkårsændringer på produktionsskolerne, som naturligt vil afstedkomme en række; for hvad kommer det så til at betyde på min skole og for mig som leder?

Det vil vi som fagforening forsøge at hjælpe med at svare på, så godt vi kan.

Blandt andet er det meget vigtigt, at alle ansættelsespapirer er opdaterede og godkendte, da de kommer til at danne grundlaget for vilkårene i virksomhedsoverdragelsen. Vi har derfor indlagt en workshop på årsmødet om dette emne.

Vi er en bredt sammensat forening med produktionsskoleledere, daghøjskoleledere, sprogskoleledere, ungdomsskoleledere, konsulenter og nu også handelsskoleledere. Så selvom FGU fylder meget, da det er en omfattende ændring for mange medlemmer, er vi også opmærksomme på, at Uddannelseslederne skal have fokus på og aktiviteter for de andre medlemsområder, hvilket fint afspejles i programmet for årsmødet.

I ønskes alle en rigtig god sommer

Kristian Hjorth

Resultaterne af afstemningerne om OK18 foreligger nu. Samlet set har de store fagforbund stemt ja til overenskomstforligene.

Uddannelseslederne har også været ved stemmeurnerne og samlet set har 58,2% af de stemmeberettigede medlemmer valgt at afgive sin stemme.

På statens område blev forliget stemt hjem med stort flertal hvor stemmeprocenten udgjorde 59,8%.

På det kommunale område blev forliget ligeledes stemt hjem med stort flertal og stemmeprocenten udgjorde her 47,6%.

Sammenlagt stemte næsten 95% af undervisningslederne i Lærernes Centralorganisation JA til OK18 overenskomsten. Også på lærerområdet blev det et tydeligt ja.

Det betyder, at OK18 forligene er vedtaget og en konflikt undgås.

Efter et langt forhandlingsforløb er der den 28. april 2018 indgået forlig på henholdsvis det statslige, regionale og kommunale område. Uddannelseslederne har fået opfyldt rigtig mange af vores krav og anbefaler derfor medlemmerne af stemme ja til de resultater, der er opnået i forbindelse med OK-18 forhandlingerne, både på KL og på Statens område.

Hovedpunkterne er:

  • Ingen gæld. Arbejdsgiverne har droppet synspunktet om, at medarbejdergrupperne ved tidligere OK-forhandlinger havde fået for store lønstigninger og derfor har en gæld, der skulle indfries i overenskomstperioden.
  • Forliget giver medlemmerne en generel lønstigning på i alt 6,82 procent over de tre år, som overenskomstperioden dækker. Det svarer til en stigning i reallønnen på omkring 1,74 procent, når man fraregner de forventede prisstigninger i samfundet.
  • Det forhadte privatlønsværn bliver fjernet, så der reguleres med samme procentsats i forhold til de private lønstigninger – uanset om det er i opad- eller nedadgående retning.
  • Der er afsat penge til organisationsforhandlinger.
  • Produktionsskoleområdets lokallønsmidler opskrives to gange i perioden.
  • Der er afsat særlige puljer til de lavlønsgrupper – i både stat og kommuner – der var en del af sammenholdet på lønmodtagersiden.
  • Spisepausen er sikret. Den bliver skrevet ind i overenskomsterne på statens område. I de kommunale overenskomster er retten til betalt spisepause også sikret.

Det lykkedes ikke at få en arbejdstidsaftale for lærerne på plads. Lærernes og undervisernes arbejdstid skal forsat reguleres af Lov 409, mens der gennemføres et kommissionsarbejde og et forhandlingsforløb med henblik på at nå en aftalte senest i 2021.

På statens område indgik LC og Moderniseringsstyrelsen onsdag den 9. maj 2018 en aftale om udmøntning af de afsatte 0,23 % til Organisationsforhandlinger. Aftalen betyder konkret, at der på overenskomsten for Produktionsskoler er aftalt et OK18 tillæg til alle Produktionsskoleledere på 1200 kr. i årligt grundbeløb, der udmøntes 1. oktober 2018. (Se resultatpapiret her).

Endvidere er det aftalt, at der straks efter sommerferien tages fat på en revidering af bemyndigelsesskrivelsen fra 2001, som et led i forberedelserne på en FGU overenskomst.

Du kan læse resultatpapiret for aftalen mellem LC og finansministeriet.

På det Kommunale område har lederforeningerne i LC har forhandlet de specielle overenskomstforhold på
plads med KL. Der var tale om, at 0,35 % af den samlede lønsum var udmøntet til specielle forhandlinger,
hvilket betyder, at der ikke har været meget at forhandle om. På lederområdet er der ud over de
lønstigninger, der er opnået via det generelle forlig, opnået en række mindre yderligere forbedringer af
lederlønnen. (Se aftalen her)

På FOAS området – er forhandlingerne ikke afsluttet, der er udvekslet krav og vi forventer et forlig lige efter
sommerferien.

Der er sendt afstemningslink til alle medlemmer pr. mail, og du kan også stemme ved hjælp af NemID ved at klikke her. Du kan også følge stemmeprocenten live.

Bestyrelsen opfordrer alle til at stemme og anbefaler, at du stemmer ja.