Er du også forvirret over, hvorfor du har fået et girokort for september måneds kontingent, så læs med her.

Mange medlemmer har hidtil betalt deres medlemskontingentet via en fast betalingsservice til LC. Men Uddannelseslederne har pr. 1. september 2019 omlagt medlemsadministrationen til LC Lederforum, og derfor er det fremover dem, du skal betale dit kontingent til.

Desværre gør de nye persondataregler (GPDR), at vi ikke må overflytte medlemmernes individuelle betalingsserviceaftaler (BS).

Derfor har alle medlemmer fået tilsendt et girokort for september måned.

Det skal du gøre nu
1. Betal det girokort du har fået. Vi trækker ikke noget for september måned på din gamle betalingsserviceaftale.

2. Tilmeld fremtidige betalinger til betalingsservice i din netbank – oplysningerne står på girokortet.

Vi beklager ulejligheden!