Med en dugfrisk aftale er lederne ved erhvervsskolerne – tidligere HL – pr. 1. juli blevet en del af Uddannelseslederne. Sammenlægningen kom i direkte forlængelse af den sammenlægning, der skete mellem Handelsskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet pr. 1. juli 2018, så lederne nu er organiseret efter samme opskrift som lærerne.

Gregers Christensen er uddannelsesdirektør på Erhvervsakademiet Cphbusiness og var ledersektionsformand for HL’s ledersektion og ledelsesrepræsentant i HL’s bestyrelse. Han hilser sammenlægningen velkommen og tænker, at den kommer som en naturlig følge af de senere års skolesammenlægninger.

”Man ser en synergi på de her skoler, som blander handelsskoler og tekniske skoler. I gamle dage havde man et mere fast historisk skel mellem de merkantile uddannelser og tekniske uddannelser, men det oplever vi ikke mere”, siger han.

Samlet forening for skolens ledere
Ledere på tekniske og merkantile skoler er omfattet af de samme aftaler, men har historisk været organiseret i to forskellige faglige organisationer.

Ledelseskonsulent Mette Pust fortæller, at Uddannelseslederne giver tekniske og merkantile ledere, der arbejder side om side på samme skole, en god mulighed for at organisere sig i samme fagforening, der kan varetage deres fælles faglige interesser.

”Lad os sige, at lederne inden for erhvervsskoleområdet ønsker at kæmpe for en bedre pensionsordning, så vil deres mulighed for at opnå et godt resultat være langt større, hvis de står sammen i Uddannelseslederne”, siger hun.

Samtidig har det fagligt været vigtigt for begge parter, at Uddannelseslederne med sammenlægningen kan sætte fokus på erhvervsskoleområdet.

Det nye område bliver det sjette ben i foreningen, der nu samlet organiserer ledere fra ungdoms- og voksenuddannelserne:

  • Produktionsskoler
  • Daghøjskoler
  • Ungdomsskoler
  • Sprogcentre
  • Folkeoplysningen
  • Erhvervsskoler

Kan tale med en bredere mund
En anden vigtig fordel ved fusionen med HL er, at det giver mere vægt i forhandlinger at være flere medlemmer.

”Det lyder som en floskel, at sammen er vi stærkere. Men ikke desto mindre er det jo rigtigt, at vi med flere medlemmer som forening kommer til at tale med en større gennemslagskraft – eller en bredere mund, om du vil”, siger Gregers Christensen.

Han forventer, at sammenlægningen betyder, at de fra at fokusere ensidigt på handelsskolerne nu kommer til at fokusere bredere på ungdomsuddannelserne og dermed udnytte hinandens ekspertiser og fagligheder.

Ny ledelsesrepræsentant i foreningen
Efter fusionen takkede Michael Jensen, efteruddannelseschef på NEXT Uddannelse København, ja til at blive ledelsesrepræsentant i Uddannelseslederne. Han har indtil nu været ledelseskonsulent i HL og mener også, at fusionen er en naturlig udvikling efter, at elevtallet på handelsskolerne er faldet.

”Når man bliver mindre, må man gå sammen med andre, hvis man skal bevare den styrke, man har været vant til. Og her giver Uddannelseslederne mulighed for at bevare den merkantile vægt, vi har haft i HL”, siger han.

Mindre udfordringer kommer vi over
Gregers Christensen ser kun det, han kalder den klassiske kulturelle udfordring ved sammenlægningen, idet man skal finde ud af at samarbejde i to grupper, der før kan have været vant til at gøre tingene på hver deres måde. Han er dog fortrøstningsfuld og tænker, at samarbejdet nok skal komme til fungere:

”Når man skriver 2018, så bør man være så voksen, at man kommer over de små forhindringer, der må være, når man lægger to foreninger sammen. Og i og med at man allerede fungerer sammen ude på skolerne, så tvivler jeg på, at det bliver noget problem”.