Fagbevægelsens Hovedorganisation har lavet en vejledning med spørgsmål og svar om corona og faglige rettigheder for både ledere, lærere og andre ansatte. Det er et dynamisk dokument, som bliver revideret løbende, så klik og følg med.