KLIK HER OG SEND DIN INDMELDELSE ALLEREDE IDAG

Velkommen til!

Velkommen. Vi håber, du bliver her lidt længere – ja, og faktisk melder dig ind i Uddannelseslederne”, siger formanden, Kristian Hjorth.
Vi kan nemlig være mange flere: Det handler dels om, at vi kan gøre mere for dig og andre ledere på området”, siger han
Og så handler det om den gamle sandhed: ’Sammen er vi stærke’. Med flere medlemmer får vi flere kontingent-kroner og kan dermed gøre mere for alle medlemmer”, siger Kristian Hjorth, der selv er mellemleder på FGU Lolland-Falster.

Anbefalinger

– se medlemmernes anbefaling af foreningen her

Postkort til P

– P for dig og alle potentielle medlemmer.
Se flyeren og tjek de
”10 gode grunde til at melde sig ind”

Det får du som medlem

Vi har en ambition om at være mere end en forsikring, som ingen egentlig håber at få brug for. Ambitionen er, at du som medlem kan bruge Uddannelseslederne i din hverdag:

Råd og sparring
Som en faglig forening tilbyder vi dig professionel rådgivning og hjælp i forhold til dine løn og ansættelsesforhold, ligesom vi tilbyder kompetent og fortrolig ledersparring.

Som medlem får du også adgang til juridisk rådgivning, både i forhold til ansættelse og eventuel afskedigelse eller fratræden.

Netværk
Som medlem af Uddannelseslederne får du et mangfoldigt netværk og et fællesskab af lederkolleger på tværs af forskellige undervisningsområder – med mange fælles interesser og udfordringer.

Overenskomst
Uddannelseslederne arbejder målrettet for at forbedre dine løn- og ansættelsesforhold. Vi har aftale- og forhandlingsretten på vores områder, og igennem LC-LederForum er vi sammen med andre skoleledere med i Forhandlingsfællesskabet . Det giver os den bedst mulige indflydelse på dine løn- og ansættelsesvilkår.

Leder-sparring
Uddannelsesområdet er i konstant forandring. Vi er på forkant med det meste – og altid klar til at sparre om, hvad det indebærer for din organisation og dig som leder.

Trivsel
Uanset om vi er mellemledere eller øverste leder, oplever mange af os et stort krydspres fra omverdenen for at levere resultater og løfte kerneopgaven. At arbejdsindsatsen og arbejdsmængden vokser, kan let være på bekostning af arbejdsglæden. Uddannelseslederne har derfor særligt fokus på din trivsel.

Dialog og ny viden
Ambitionen er også, at du som medlem bliver hørt – hvad er det, du forventer af din nye fagforening? – så det, vi leverer, er relevant og brugbart. Dialog og tilbagemeldinger er nødvendige.

KLIK HER OG SEND DIN INDMELDELSE ALLEREDE IDAG

Anbefalinger


Fagforeningen gør det lettere at forhandle løn og tillæg

”Uddannelseslederne hjalp mig, da jeg fratrådte mit tidligere job, og det er reelt også dem, der kan hjælpe mig nu i det nye job på FGU Nord”, siger skoleleder Michael Jensen.
”Vi er begyndt at forhandle individuelle vilkår, og her er foreningen kommet med input til, hvad man kan forhandle individuelt”, siger han.
”Fordi de har forhandlingsretten, så er det Uddannelseslederne, der får lov at komme ind og forhandle, hvis man nogensinde skulle få brug for bistand. Man opdager typisk først, at man har brug for fagforeningen, når der er problemer. Og så er det vigtigt at være med i den rigtige fagforening”, siger Michael Jensen, der i dag selv sidder i foreningens bestyrelse.


Jeg fik rigtig, rigtig meget hjælp

Julie Krarup havde fået lavet en fin aftale med sin gamle arbejdsplads, produktionsskolen – troede hun. Men det viste sig, at FGU, den nye arbejdsplads, ikke var enig i fortolkningen af fratrædelsesaftalen.
Så ringede Julie Krarup til Uddannelseslederne, som gik ind i sagen.
”Foreningens konsulent fik forligt sagen, så jeg modtog det, som jeg efter Uddannelsesledernes juridiske opfattelse var berettiget til. Så stor ros til konsulenten, der er ovenud kompetent og vedholdende”, siger Julie Krarup.
Hun fik sin fratrædelse som aftalt og er i dag funktionsleder i Røde Kors – og stadig medlem hos Uddannelseslederne.


De har kapacitet til at føre sagen helt til tops

Troels Brandt er glad for sit nye job som forstander på Karise Efterskole. Men afgangen fra det gamle job på produktionshøjskolen skete ikke uden sværdslag.
”Vi havde en disput om der var tale om væsentlige vilkårsændringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen og den tilbudte stilling i den nye FGU organisation”,
fortæller Troels Brandt.
”Det var en bumpet vej, hvor juraen fyldte meget. Men her var foreningens konsulent en dygtig rådgiver, og det endte med en gensidig aftale”, pointerer han.
”Med de konsulenter har Uddannelseslederne musklerne til at føre sagen helt til tops, hvis det skulle blive nødvendigt. Og det ved modparten.”


Postkort til P

Kampagnen for flere medlemmer er skudt i gang med en flyer i form af et postkort, som skal deles ud til potentielle medlemmer.

Her opregner vi ”10 gode grunde til at melde sig ind i fagforeningen” – kryds selv af:

”Får du brug for flyers til din arbejdsplads eller til dit netværk, så send os en mail”, siger Kristian Hjorth.