Der er nu indgået aftale for Chefer ved Institutioner for Forberedende Grunduddannelse (FGU), så Uddannelseslederne får aftaleretten for alle chefer og ledere ud over den øverste chef (direktøren) for institutionen indenfor vores område. Aftalen er indgået mellem DJØF og Lærernes Centralorganisation, som repræsenterer Uddannelseslederne i forhandlingerne.

Uddannelseslederne hilser grænseaftalen velkommen, da den trækker et klart vandret snit mellem øverste ledere og resten af lederne og dermed rydder op i den tvivl, der har hersket på flere skoler om, hvor hver enkelt leder hørte til.

Enkelte undtagelser
De klare grænser gælder i alle nye stillinger, men der er dog lavet en enkelt særregel for chefer og ledere der virksomhedsoverdrages til FGU-institutionen. Her følger aftaleretten den organisation, som lederen var medlem af på overdragelsestidspunktet. Det vil altså sige, at DJØF stadig kan have aftaleretten for enkelte ledere ud over øverste chef, ligesom Uddannelseslederne i princippet også kan have aftaleretten for enkelte øverste chefer. Dette gælder dog kun indtil lederen ansættes i en ny stilling, hvor grænserne altså nu er blevet helt klare.

Skal du som medlem virksomhedsoverdrages til en FGU-institution, eller ønsker du at søge en ny lederstilling, står vi selvfølgelig klar med rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår, ligesom vi kan fortælle dig om de nye aftalevilkår for FGU.