Så har vi fået svar på, hvordan det forholder sig med forstanderne og virksomhedsoverdragelse. Alle overenskomstansatte forstandere (så vidt vi ved er det alle) virksomhedsoverdrages som øvrigt personale på produktionsskolerne til de nye FGU institutioner- og skoler.

Se linket til svar fra Undervisningsministeriet