Ny viden om virksomhedsoverdragelse
Mange har efterlyst information, råd og vejledning omkring virksomhedsoverdragelse – her kommer, hvad vi har:

  • Læs den generelle information nedenfor.
  • Følg med på hjemmesiden. Vi lægger løbende ny materiale op på hjemmesiden om FGU, virksomhedsoverdragelse og Undervisningsministeriets udmeldinger mv. – i takt med det kommer ind. Vi har desuden samlet links og materiale om FGU på denne side
  • Gode råd er dyre: I samarbejde med Uddannelsesforbundet er vi ved at få udarbejdet et længere notat fra en topadvokat om virksomhedsoverdragelsen fra Produktionsskolerne og VUC, hvor også lederforhold afdækkes. Notatet ventes færdigt inden en uges tid, og vi vil sørge for at informere jer om de relevante dele.

Generelt har Lov om virksomhedsoverdragelse til formål at sikre, at du i dit ansættelsesforhold bliver stillet på samme måde i forhold til den nye arbejdsgiver (FGU) som før overdragelsen. Dine løn- og ansættelsesvilkår fortsætter uændret.

Du har altid mulighed for at opsige din stilling med det opsigelsesvarsel, der fremgår af din ansættelseskontrakt, hvis du ikke vil acceptere at få en ny arbejdsgiver. Men ellers er udgangspunktet, at du fortsætter dit arbejde hos den nye arbejdsgiver på fuldstændig samme vilkår som hidtil.

Den nye arbejdsgiver kan kun ændre i dine ansættelsesforhold ved at anvende funktionærlovens regler. Det vil sige, at væsentlige ændringer kun kan gennemføres med et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. En lønnedgang eller andre ændringer, der betyder en lønnedgang, vil som regel altid være en væsentlig ændring.

Du kan godt blive opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Men arbejdsgiveren skal bevise, at opsigelsen er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold. Ellers kan du tilkendes en godtgørelse for usaglig opsigelse efter reglerne i funktionærloven eller overenskomsten.

Den nye arbejdsgiver skal som hovedregel overholde de individuelle og kollektive aftaler om løn, ansættelses- og arbejdsvilkår, som er gældende for dig før overdragelsen. Det betyder, at de overenskomster og aftaler, som gælder på overdragelsestidspunktet, fortsætter som individuelle vilkår for dig, indtil den nye arbejdsgiver opsiger disse med de aftalte varsler. En overenskomst løber dog mindst indtil udløbet af overenskomsten.

For at sikre medlemmernes fremtidige vilkår, har Uddannelseslederne via Lærernes Centralorganisation (LC) og LC Lederforum optaget forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen om indgåelse af en ny overenskomst for lederne på en ny FGU.