Opstarten til en overenskomstdækning på en kommende FGU blev sat i gang i september 2018. Desværre slog Moderniseringsstyrelsen bremsen i, og først den 29. oktober blev organisationerne inviteret indenfor igen til et kickoff møde om en FGU-lederoverenskomst.

Uddannelsesledernes klare mål er, at få skabt et så gode vilkår som muligt, når den store del af medlemmerne virksomhedsoverdrages til en ny FGU næste år. Vi vil gøre alt, vi kan, for at få løftet lederlønningerne så højt op som muligt, så de både kan give luft til lønforbedringer og samtidigt rumme alle ledere og niveauer, der kommer med over i en FGU.

Desuden er det vores mål at få en særskilt lederoverenskomst på FGU, som er uafhængig af læreroverenskomsten.

Vi er stødt på en udfordring omkring grænsedragning mellem os og AC/DJØF. Vi er derfor pt. i gang via Lærernes Centralorganisation (LC) ved at få afklaret, om vi kan opnå forhandlingsretten for samtlige ledere på en ny FGU-overenskomst, eller om vi må afgive nogle.

DJØF har som sagt meldt sig på banen og vi arbejder hårdt på at få afklaret problematikken med en grænseaftale ifht AC/DJØF, så vi kan komme videre med de reelle forhandlinger om ny overenskomst med Moderniseringsstyrelsen. Vi håber på, at det snart lander.

Vi oplever, at mange ledere på produktionsskolerne henvender sig for at få helt styr på både lønaftaler, ansættelsesbreve mv. på skolerne, så de er klar til overgangen til FGU. Vi hjælper gerne og bistår hvor vi kan med at få styr på tingene.

Stillingsopslag og midlertidig løn 
Det første stillingsopslag for kommende institutionsledere på FGU er nu på gaden.

Undervisningsministeriet har i et brev af 1. november 2018 til FGU-bestyrelserne givet dem mandat til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår med den kommende leder af FGU-institutionen.

Det sker på individuelle vilkår, indtil FGU-lederen kan ansættes på en ny overenskomst for ledere på FGU.

Det udmeldte mandat angiver lønrammen for den midlertidige individuelle ansættelse på en samlet løn inkl. pension, tillæg, engangsvederlag mv., afhængigt af elevmasse. Uddannelseslederne er bekendt med lønrammens niveauer. Der er ikke mandat til at overskride det angivne lønloft og ej heller mulighed for at aftale særskilte fratrædelsesvilkår i den individuelle ansættelsesperiode.

Det udmeldte lønniveau er blevet problematiseret fra både Uddannelsesledernes side og fra flere forstandere, der mener det er alt for lavt. Undervisningsministeriet skrev til os den 8. november, at de på baggrund af en del henvendelser ville tage problematikken op i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen, og finde en løsning, som de vil melde ud til os.

Uddannelseslederne kan bistå med råd, vejledning og sparring ifm. ansættelse og forhandling af den midlertidige kontrakt som FGU-leder, som verden ser ud nu.