Overvældende interesse for at deltage på årsmødet
Vi har oplevet en stor interesse for vores årsmøde på Hindsgavl slot d. 11.-12. september og efter lidt logistik-pusle, hvor tilstødende lokaler var i spil, er det lykkedes os at få plads til alle på selve slottet.

Det er fantastisk, at så mange prioriterer dagene, og vi glæder os på sekretariatet til et par dage med interessante oplæg, faglig sparring og masser af hygge og god mad. Vi var stillet i udsigt, at ministeriet ville deltage i workshoppen ”Virksomhedsoverdraget leder i det nye FGU”, men de har desværre – grundet travlhed med b.la. at udarbejde det materiale om virksomhedsoverdragelse, som vi venter på – måtte melde forfald. Deltagerliste og program udsendes elektronisk inden årsmødet og vil ligge i trykt form på Hindsgavl.

Mere FGU
FGU’en fylder i det hele taget meget på sekretariatet i denne tid, og optager selvfølgelig også de, der bliver direkte berørt på skolerne. I skrivende stund har vi endnu ikke set det lovede materiale fra ministeriet omkring virksomhedsoverdragelses processen til FGU.

Styrelsen er ved at revidere processen for medarbejderoverdragelsen og har lovet at udsende materiale eller vejledning, der kan understøtte lederne i processen senest inden udgangen af uge 36. Følg med på hjemmesiden ….

Juridisk hjælpetekst til medlemmerne
Vi har sideløbende sat en ekstern advokat på opgaven med at udarbejde et notat i forhold til virksomhedsoverdragelse og væsentlige vilkårsændringer. Samtidig er vi startet på de indledende forhandlinger omkring en FGU-overenskomst, ligesom en møderække med Moderniseringsstyrelsen (MOS) forventes på plads i den kommende uge.

Arbejdet med at forny FOAS almen og FOAS Sprogcenter overenskomst (OK18) er genoptaget efter ferien, men er endnu ikke nået til realitetsforhandlinger. Vi orienterer på hjemmesiden eller nyhedsbrevet, når der er nyt.

Brug os HL-ledere
I forbindelse med sammenlægningen af Ledersektionen fra HL til Uddannelseslederne pr 1. juli har vi i sekretariatet haft en række henvendelser med praktiske spørgsmål og spørgsmål omkring selve processen med sammenlægningen. Vi håber at alle oplever at de får svar på deres spørgsmål og vil endnu engang ønske jer alle velkomne i Uddannelseslederne, med en opfordring til at bruge os.

Medlemstilbud
Vi arbejder fortsat med at kunne udbygge vores medlemstilbud, senest er Lån&Spar aftalen lovet klar senest 1.november. Den kan du læse mere om her.
Vi har fået en mulighed for at tilbyde ”3.livs-kurser” der udbydes igennem Uddannelsesforbundet i et samarbejde med pensionskasser og A-kasser.
Vil du med, skal du sende en mail til, info@uddannelseslederne.dk (ikke til Uddannelsesforbundet). Du kan læse mere om kurserne her (København) og her (Århus)