Lærernes Centralorganisation/Uddannelsesforbundet/Uddannelseslederne og FOAS indgik den 16. januar 2019 aftale om fornyelse af overenskomsten for FOAS almene overenskomst (daghøjskoler og oplysningsforbund) for en treårig periode fra 1. april 2018.

Parterne er enige om, at den eksisterende arbejdstidsaftale fortsætter uændret i den nye overenskomstperiode.

Lønnen reguleres svarende til de statslige overenskomster med i alt 8,1 % i overenskomstperioden, heraf 0,47 % forventet fra reguleringsordningen og 0,03 % til diverse forbedringer af bl.a. barselsvilkår.

Særligt for lederne er det aftalt, at minimum og maksimum grænser i § 3, stk. 1 fremskrives med 1 % pr. 1.4.2018 og med 1 % pr. 1.4.2020. Ledere ansat i intervallet opskrives samtidig hermed med ovennævnte værdier på de ovennævnte tidspunkter.

Ledernes centralt fastsatte løntillæg fastsat i § 3, stk. 2 forhøjes pr. 1.4.2018 med værdien af 1 % af den samlede lønsum for ledere, der er omfattet af § 3, stk. 2 og med værdien af 1 % af den samme lønsum pr. 1.4.2020.

Eventuelle lokale løntillæg til ledere efter § 3, stk. 3 stiger med henholdsvis 1 % pr. 1.4.2018 og 1 % pr. 1.4.2020.

Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, formanden for Uddannelseslederne Kristian Hjorth og formanden for FOAS, John Meinert Jacobsen er alle glade for, at det trods et rigtigt svært forhandlingsforløb er lykkedes at nå i mål med en aftale.

Der er sendt særskilt orientering ud til vores medlemmer omfattet af overenskomsten og der vil ligeledes blive sendt afstemningsmateriale ud til de stemmeberettigede medlemmer i næste uge.