Som medlem af Uddannelseslederne har du adgang til en række medlemstilbud – og vi arbejder i sekretariatet på at lave nye aftaler med virksomheder om eksklusive tilbud til vores medlemmer.

Vi har i dag en aftale med Tjenestemændenes Låneforening, så man som medlem af uddannelseslederne kan benytte sig af deres tilbud, tegne forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring og blive medlem af Forbrugsforeningen.

Vi er ikke helt på plads med aftalerne om at kunne leje de sommerhuse og lejligheder Uddannelsesforbundet har adgang til, men vi er tæt på. Har du allerede nu konkrete forespørgsler, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Derudover forventer vi at lave aftaler med Lån & Spar bank og få tilbud på helbreds- og sygeforsikringer. Ligeledes arbejder vi på at tilbyde medlemmerne kurser og efteruddannelse, udbudt af samarbejdspartnere eller andre organisationer inden for vores område.