I det ”Mandat til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår med den kommende leder af FGU-institutionen”, som i går blev sendt til FGU institutionernes bestyrelser, beskrives FGU bestyrelsernes mandat:

“Bestyrelsen gives hermed et mandat til at forhandle individuelle løn- og ansættelsesvilkår og efterfølgende ansætte FGU-institutionens leder inden for de rammer, som er angivet nedenfor. Bestyrelsens mandat er tilknyttet den midlertidige individuelle ansættelse af FGU-lederen frem til det tidspunkt, hvor en overenskomst træder i kraft.”

Med det udmeldte lønniveau og loft mener jeg, at der er tale om en meget stram statslig styring og at lønniveauet simpelthen er for lavt. Det vil betyde en lang række udfordringer blandt andet i forhold til en række ledere – som i dag har bedre aftaler – end en kommende leder for FGU institutionen vil kunne opnå. Det kun kan gå for langsomt med at få en overenskomst på området, hvilket vi arbejder benhårdt på at få.

Følg med på hjemmesiden og på FB, hvor vi løbende vil opdatere med nyt og baggrundsmateriale. Desuden sender vi nyhedsbrev sidst i næste uge.