Der er nu vedtaget generelle lønstigninger:

  • På det statslige område er lønstigningen bl.a. den aftalte regulering på 1,30 %. Reguleringssatsen ændres derfor fra 1,074972 til 1,084911. Næste lønregulering sker pr. 1. oktober 2019.
  • På det kommunale område sker der først en generel lønstigning pr. 1. oktober 2019.
  • På FOAS området følger man de statslige er lønstigninger, men da FOAS Sprogcenteroverenskomsten endnu ikke er underskrevet kan lønnen ikke frigives endnu. FOAS Almen overenskomst er pt. ikke godkendt og vi afventer derfor en voldgift. Vi forventer en afgørelse i løbet af maj måned.

Vi har desuden opdateret løntabellerne for produktionsskolerne, som du finder her (i tabellen nederst på siden).