Frivillig gruppelivsforsikring

call us

Ring til os nu +45 7025 1008

Du og din ægtefælle eller samlever kan som medlem af Uddannelseslederne tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning.

Den frivillige gruppelivsforsikring er et godt supplement til den obligatoriske gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse.

Forsikringen betyder, at familien kan beholde den samme levestandard, hvis der sker dødsfald i familien. Du kan se mere om den obligatoriske gruppelivsforsikring i forbindelse med din ansættelse i staten, kommuner og regioner her: www.fg.dk

Det koster forsikringen
Den årlige præmie er 312 kr. for medlemmer under 35 år og 624 kr. for medlemmer over 35 år for den frivillige gruppelivsordning.

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden.

Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom og forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år.

Forsikringen dækker også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af gruppelivsaftale 94001-LC/KL eller gruppelivsaftale 85034-Staten.

Ønsker du at blive tilmeldt gruppelivsforsikringen, skal du udfylde denne helbredserklæring som Forenede Gruppeliv skal godkende. Den kan printes ud og udfyldes og sendes direkte til medlemsservice@dlf.org

Hvis du ikke godkendes, oprettes der en forsikring med begrænset dækning i forbindelse med optagelse af lån.

Læs mere om forsikringen her eller

Kontakt sekretariatet hvis du vil vide mere