Selv om Uddannelseslederne som en fælles og større fagforening er nystartet, bygger vi heldigvis på mange års gode erfaringer fra de tidligere foreninger.

Vi har en ambition om at være mere end en organisation, der lystigt udsender rudekuverter, som ingen egentlig håber at få brug for.

Vores fornemste opgave er, at du som medlem oplever, at Uddannelseslederne er til for dig.

Netværk
Som medlem af Uddannelseslederne får du et mangfoldigt netværk og et fællesskab af lederkolleger på tværs af forskellige undervisningsområder – med mange fælles interesser og udfordringer.

Råd og sparring
Som en faglig forening tilbyder vi dig professionel rådgivning og hjælp i forhold til dine løn og ansættelsesforhold, ligesom vi tilbyder kompetent og fortrolig ledersparring.

Som medlem får du også adgang til juridisk rådgivning, både i forhold til ansættelse og eventuel afskedigelse eller fratræden.

Overenskomst
Foreningen har aftale- og forhandlingsretten på vores områder, og Uddannelseslederne arbejder målrettet for at forbedre dine løn- og ansættelsesforhold.

Vi er igennem LC -LederForum medlem af Forhandlingsfællesskabet – sammen med andre skoleledere – og herigennem sikres vi den bedst mulige indflydelse på dine løn- og ansættelsesvilkår.

Sparring om FGU
Vi arbejder i en økonomisk presset virkelighed – og med udsigt til store forandringer i uddannelseslandskabet.

Udover landet er der gang i en FGU proces, der kan have særdeles stor indflydelse på de flestes arbejdsliv. Fusioner vil betyde ændrede arbejdsbetingelser, samarbejdsflader og funktioner for mange af os – hvordan forholder man sig til det?

Vi vil med tilbuddet om ledersparring arbejde for at du ikke oplever at stå alene med dine overvejelser og udfordringer.

Trivsel
Uanset om vi er mellem- eller øverste leder, oplever mange af os et stort krydspres fra omverdenen for at levere resultater og løfte den kerneopgave vi har.

Det kan ikke undgås at give refleksioner om fremtiden og kan have indflydelse på både arbejdsindsatsen, arbejdsmængden og måske arbejdsglæden. Uddannelseslederne vil derfor have særligt fokus på din trivsel.

Dialog og ny viden
Ambitionen er også, at du som medlem bliver hørt – hvad er det, du forventer af din nye fagforening? – så det, vi leverer, er relevant og brugbart. Dialog og tilbagemeldinger er nødvendige.

Nyhedsbrevet her er bare en del af den kommunikation, som vi aktuelt arbejder på at udbygge. Hjemmesiden og Facebook-siden er andre dele.

Vi tales ved! 😊