I år oplever vi desværre på ny, at selvejende institutioner og skoler går konkurs på grund af ændrede vilkår eller ny lovgivning.

I 2004 tog det nydannede LC-lederforum på vores initiativ fat i den helt utilfredsstillende situation lederne stod i på de selvejende skoler, når konkursen var en realitet. Praksis i Lønmodtagernes Garantifond (LG) var dengang, at øverste leder blev ”medansvarlig” for de økonomiske forhold omkring konkursen, og derfor ikke fik dækket sit eget tab af løn og pensioner. Helt grotesk blev det, da selv konstituerede ledere heller ingen dækning fik.

En sådan problematik viste sig at være noget af en kolos at håndtere i det politiske liv, da mange andre problemer omkring skolekonkurser også skulle løses. Først i 2009 lykkedes det at få ministeren til at anmode Konkursrådet om at lave en betænkning, der også tog fat i lederproblematikken.

I april 2015 modtog den daværende justitsminister Mette Frederiksen endelig den 300 sider lange betænkning, og det positive var, at man helt entydigt havde forstået vores ledermedlemmers særlige problemer. Betænkningen blev sendt til høring og kom med i regeringens lovkatalog, men nåede ikke at blive fremsat på grund af regeringsskiftet. Og siden er regeringsmagten igen skiftet, så forslaget er endnu ikke blevet behandlet i Folketinget, selvom vi nu skriver 2018. Sammen med FTF arbejder vi på, at forslaget igen kommer med i lovprogrammet.

Da vi i lederorganiseringerne kunne se, at en løsning for den øverste leder ville trække i langdrag, opfordrede vi skolerne til at forsikre gruppen af øverste ledere mod løn- og pensionstab. Det gjorde man lykkeligvis mange steder.

Flere a-kasser stillede sig også til rådighed for lån til ledermedlemmer, der blev trængt på likviditeten. Også for den store gruppe af øvrige ledere, der heldigvis er dækket af LG. Og det er i dag desværre også den bedste mulighed for konkursramte ledere, da A-kasserne både har økonomien og et set up, der kan håndtere disse ret arbejdskrævende lånesager.

I Uddannelseslederne kan vi efter konkret individuel vurdering yde lån til medlemmer ved yderligere behov, når vi er sikre på, at LG dækker, og vi dermed får transport i kravet.

Ny lovgivning vil forhåbentlig inden længe løse problemet på ordentlig vis, men indtil da er A-kasserne det første sted, man skal henvende sig efter LG, hvis der er behov for at styrke likviditeten.