Indkaldelse til generalforsamling 2023

 

Hermed indkaldelse til Uddannelsesledernes generalforsamling 2023, der afholdes i forbindelse med årskurset.

Find indkaldelsen som PDF her. Eller læs den nedenfor:

Indkaldelse til generalforsamling i Uddannelseslederne af 2018

Tirsdag den 19. september 2023 kl. 16.30 på Hotel Munkebjerg i Vejle

(Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Tlf. 76428500)

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab med revisorpåtegning
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Beslutning om opdeling af generalforsamlingen i landsforeninger
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
 13. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til sekretariatet senest en måned før generalforsamlingen afholdes. Det vil sige forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 19. august 2023 kl. 16.00.

Bestyrelsens beretning samt de forslag der skal behandles under de enkelte punkter på dagsordenen, herunder regnskab og revisorpåtegning, skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen

Kristian Hjorth

formand