Som du ved, har vi ikke kunnet få et tilfredsstillende resultat forhandlet hjem ved OK18 forhandlingerne med de offentlige arbejdsgivere.

Derfor har vi taget konsekvensen og har sammen med alle de andre organisationer for offentlige ansatte varslet strejke for en andel af vores medlemmer.

Der er stadig håb om, at konflikten afværges, men i første omgang er vi nødt til at forberede os på, at der er kolleger, der skal strejke fra den 4. april ved døgnets begyndelse. De strejkevarslede har alle fået direkte besked på særskilt mail.

Parterne var indkaldt til møde i Forligsinstitutionen torsdag d.1. marts, og der foreligger på den baggrund stadig muligheden for et forlig. En konflikt, der kan komme til at omfatte hele det offentlige arbejdsmarked, er en meget alvorlig situation, og der afsøges alle muligheder for at undgå den. Men en konflikt er uundgåelig, hvis ikke parterne kan nå til enighed om en aftale, som begge parter kan stå inde for.

I tilfælde af at konflikten bliver en realitet, stiller Uddannelseslederne støtte til rådighed for dem, som på grund af deltagelse i konflikten ikke får sædvanlig løn fra arbejdsgiveren. Konfliktstøtte vil, som det ser ud nu, blive ydet som støtte med et fast beløb, kr. 1846 pr. konfliktdag. Bliver vi ramt af lockout, kan det blive nødvendigt at ændre konfliktstøtten. Du vil løbende blive orienteret.

Konflikten vil omfatte alle afdelingsledere, viceforstandere og lærere ansat ved en række skoler, der er omfattet af Organisationsaftalen for ledere og lærere ved produktionsskoler af 30. juni 2015 mellem LC og Finansministeriet. Det drejer sig om Produktionsskolerne på Fyn og i Aalborg. Konflikten omfatter også konsulenter i undervisningsministeriet.

Udvælgelsen er sket parallelt og i samarbejde med de andre organisationer for at opnå den størst mulige effekt. Vi oplever et stærkt fællesskab og står sammen i LC-Lederforum om strategien.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet ved konsulent Christina Bohmann cb@uddannelseslederne.dk +45 2893 0368, fusionskonsulent Steen Devantier, sd@uddannelseslederne.dk eller formand Kristian Hjorth, kh@uddannelseslederne.dk +45 2893 0435

Modtager du denne mail på din arbejdspladsmail, må du gerne give os besked om din private mailadresse, som vi skal bruge for at nå dig under en evt. konflikt.

Vi er naturligvis rigtig kede af, at vi er endt i denne situation, men vi oplever, at de centrale arbejdsgivere hele tiden strammer skruen og i forhandlingerne blankt afviser vore krav. Jeg vil afslutningsvis mane til besindighed og udtrykke et stort håb om, at der kommer et resultat igennem forligsinstitutionen, så en konflikt helt kan undgås. Hold endvidere løbende øje med hjemmesiden, hvor vi vil orientere om situationen.

Med venlig hilsen

Kristian Hjorth, formand