Ifølge pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen, er både strejke og lockout udsat med 14 dage.

” Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.”

De planlagte møder for de strejkevarslede den 4. april i Middelfart og København, er derfor aflyst.

Efter påsken vil vi udsende ny plan for vores konflikt forberedelse – men vi håber fortsat på et godt resultat i Forligsinstitutionen, så konflikt møder slet ikke bliver nødvendige.