Kontingent

Foreningen har almindelige medlemmer, særlige medlemmer og seniormedlemmer. Kontingent pr. 1. januar 2018 er:

Normalt kontingent: 500 kr. pr. måned

Ledige og ansatte under halv tid: 250 kr. pr. måned

Seniormedlemmer: 50 kr. pr. måned

Særlige medlemmer: 50 kr. pr. måned

Kontingentet opkræves forud og reguleres én gang årligt. Næste gang 1. januar 2019.

Se også vedtægterne, punkt. 4-6

Nye medlemmer er kontingentfrie de første 3 måneder efter ansættelsen. Vedhæft dokumentation (ansættelsesbrev) såfremt du omfattes af denne bestemmelse.