Kontingent

Foreningen har almindelige medlemmer, særlige medlemmer og seniormedlemmer.

Uddannelsesledernes kontingent per 1.1.2021 er:

Normalt kontingent:                  520 kr.

Ledige og halvtids:                     260 kr.

Seniorer:                                         53 kr.

Særlige:                                           53 kr.

Kontingentet opkræves forud og reguleres én gang årligt.

Se også vedtægterne, punkt. 4-6

Nye medlemmer er kontingentfrie de første 3 måneder efter ansættelsen. Vedhæft dokumentation (ansættelsesbrev) såfremt du omfattes af denne bestemmelse.