Kontingent

Foreningen har almindelige medlemmer, særlige medlemmer og seniormedlemmer.

Lønudviklingen fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 har ifølge Danmarks Statistik ILON25 været på 3%.

Det betyder, at Uddannelsesledernes kontingent per 1.1.2019 er:

Normalt kontingent:                  515 kr.

Ledige og halvtids:                     258 kr.

Seniorer:                                         52 kr.

Særlige:                                           52 kr.

Kontingentet opkræves forud og reguleres én gang årligt.

Se også vedtægterne, punkt. 4-6

Nye medlemmer er kontingentfrie de første 3 måneder efter ansættelsen. Vedhæft dokumentation (ansættelsesbrev) såfremt du omfattes af denne bestemmelse.