Udmeldelse

Udmeldelse sker skriftligt ved henvendelse til foreningens sekretariat med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Du skal være opmærksom på, at hvis du betaler til den frivillige gruppelivsordning hos os, så bortfalder forsikringen ved udmeldelse af foreningen.

info@uddannelseslederne.dk