Udmeldelse

Udmeldelse sker skriftligt ved henvendelse til foreningens sekretariat med en måneds varsel til udgangen af en måned.

info@uddannelseslederne.dk