Lærernes Centralorganisation har på vegne af Uddannelsesforbundet/Uddannelseslederne den 2. januar 2019 indgået aftale med FOAS om overenskomstforholdene for FOAS’ (AOF og Lærdansk) sprogcentre, for en treårig periode fra 1. april 2018. Aftalen dækker både lærere og ledere.

Parterne er enige om, at den eksisterende arbejdstidsaftale fortsætter uændret i den nye overenskomstperiode.

Lederlønnen reguleres svarende til de statslige overenskomster med i alt 8,1 % i overenskomstperioden, heraf 5,60 % generelle lønstigninger samt 0,47 % forventet fra reguleringsordningen og 0,03 % til diverse forbedringer øvrige formål. Lokale tillæg til ledere stiger med hhv. 1 % pr. 1. april 2018 og 1 % pr. 1. april 2020. Ledernes centralt fastsatte løntillæg forhøjes pr. 1. april 2018 med værdien af 1 % af den samlede lønsum for ledere og med værdien af 1 % af den samlede lønsum for ledere 1. april 2020.

Parterne er desuden enige om at man i perioden frem til næste overenskomstforhandling, vil drøfte en forenkling af lokallønsordningen med henblik på implementering ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Endvidere arbejdes der fortsat videre med kravene til en mere selvstændig lederaftale, alternativt med et selvstændigt leder protokollat til overenskomsten.

Aftalen sendes inden længe til afstemning blandt alle berørte medlemmer. Afstemning kommer til at foregå elektronisk, og alle, der skal stemme, får direkte besked på mail. Afstemningsresultatet offentliggøres den 4. februar 2019.

Uddannelsesforbundet havde varslet arbejdsstandsninger, som nu suspenderes, således at de ved en eventuel tilbagemelding den 4. februar 2019 om, at forhandlingsresultatet ikke er godkendt, tidligst kan iværksættes ved døgnets begyndelse den 11. februar 2019.

Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan og formanden for FOAS, John Meinert Jacobsen er begge glade for, at det trods et rigtigt svært forhandlingsforløb er lykkedes at nå i mål med en aftale. Uddannelsesledernes formand Kristian Hjorth deler ligeledes glæden over den opnåede aftale.