Forsøg med at gøre EUX-uddannelserne på det merkantile område mere fleksible er blevet godkendt af ministeriet. Håbet er, at uddannelserne får bedre mulighed for at tilrettelægge det toårige EUX-forløb, så det passer bedre til de studerendes læring.

I dag er EUX på de merkantile uddannelser forholdsvist skarpt opdelt mellem 1. år på erhvervsuddannelsesniveau og 2. år på gymnasialt niveau. Det betyder i praksis, at de studerende vil opleve en lærergruppe på første år, hvor de 8 obligatoriske fag kører på C-niveau, mens de møder en helt anden gruppe akademiske lærere på andetår, hvor fagene kører på B og A niveau.

Denne fastlåste struktur har mødt en del kritik ude på skolerne. Eksempelvis kan eleverne opleve afbræk i undervisningen, fordi de ikke kan gå videre til et fag på B-niveau efter et halvt år.

Problemet opstår eksempelvis, når elever har dansk på C-niveau på første semester og så er nødt til at have et halvt år uden dansk på andet semester, inden de kan starte op på B niveau på 3. semester – med fare for at de ufrivillige pauser i undervisningen går ud over kontinuiteten og dermed indlæringen.

Åbner for B-niveau fag på første år
De nye forsøg er opdelt i en stor og lille pakke, som i større eller mindre grad åbner for, at skolerne kan tilrettelægge fagene på både erhvervs- og gymnasialt niveau, så det passer bedst muligt ind i de undervisningsforløb, de unge skal igennem. Skolerne der deltager i den store pakke vil eksempelvis kunne vælge at lægge dansk på B-niveau allerede i 2. semester, så de studerende ikke oplever pauser i danskundervisningen længere.

Forsøgene skal køre i tre år, hvilket svarer til to fulde EUX-forløb, og bliver sandsynligvis gjort permanente, hvis ellers erfaringerne viser sig at være gode.

EUX har i dag en stor udbredelse på det merkantile område, så sådan en ændring i strukturen vil berøre alle ledere på de merkantile ungdomsuddannelser.