Direktør på Campus Vejle har et princip om at ansætte medarbejdere, der hver på deres felt er dygtigere end ham selv. Faktisk er det kilden til at være en succes som strategisk leder:

”Der er mange øverste chefer, der er bange for, at nogen puster dem i nakken. Men det skal man ikke være. Hvis du sørger for at have nogle medarbejdere, der er højkompetente til deres arbejde, gør det din egen dagligdag både mere spændende og mere let”, fortæller Morten Weiss-Pedersen.

Morten er støttefunktion for lærerne
Morten mener selv, at hans største aktiv som direktør er hans egen fortid som underviser. Han er oprindeligt uddannet cand.mag i historie og dansk og fik i 1984 sit pædagogikum.

”Du kan sige, at jeg egentlig er uddannet til at være ude i fronten i klasseværelset, men jeg er på forskellig vis blevet placeret bag fronten i sådan en slags støttefunktion. Jeg er meget glad for, at jeg kender håndværket, for det giver mig en høj grad af forståelse for lærernes komplekse udfordringer med nye elevtyper, som ikke altid er lige nemt”.

En af de mange ledelsesprincipper, der er hængt ved for Morten, er det såkaldte ”Management by walking around”.

”Det er vigtigt hele tiden at komme rundt og lytte på vandrørene, uanset om det er nede i varmekælderen sammen med pedellerne, eller om det er i kantinen eller sammen med rengøringslederen, eller når man sidder og drikker kaffe med lærerne inde på lærerværelset. Der kommer alligevel mange signaler der, som hvis du lytter til dem, kan betyde, at du i tide får reguleret på nogle ting”.

På trods af de mange nedskæringer, ser Morten en fremtid for sig, hvor den økonomiske usikkerhed vil fortsætte.

”Man skal nok være naiv for at tro, at en ny regering vil betyde pengeregn til uddannelserne. Så det er noget med hele tiden at gøre det, vi gør, godt, således, at der bliver ved med at komme elever til vores skole medbringende taxameterpenge. Og så må vi ud og finde på nogle andre aktivitetsområder, som kan supplere”.

Fyringsrunder skal effektueres i en fart
Morten har været direktør på Campus vejle i siden 2007. Hans tid som leder har budt på mange ubehagelige nedskæringer, hvor han som øverste chef har måttet prioritere, hvor der skulle skæres ned. De sidste to uger er det gået ud over ledelsen og det tekniske personale på skolen for på den måde at undgå at skære i lærerstaben, der i forvejen er spændt hårdt for.

Nedskæringerne er med vilje gennemført hurtigt i dagene efter juleferien, så medarbejderne ikke skulle gå i flere uger med en usikkerhed om, hvem der skulle fyres.

”Når folk ved, at økonomien halter lidt, og der skal rettes op, så spreder der sig en ubehagelig frygt i organisationen. Så derfor er det bare med at gå ind i sit lønkammer og finde ud af, hvad der skal ske, og så gennemføre det sådan rimeligt hurtigt”.

Så da Morten og hans lederkollegaer kunne se, at de ikke kunne undgå at skære ned, mødtes de i dagene op til juleferien og planlagde fyringsrunderne. Straks i det nye år gennemførte ledelsen nedskæringsrunden, så alle medarbejdere vidste, hvem der skulle fyres.

Morten er helt med på, at nedskæringerne er vilkår, han ikke kan ændre på, men han lægger ikke skjul på sin utilfredshed med, at stat og kommuner gang på gang vælger at tage penge ud af skolens budget.

”Hvis vi kigger på uddannelsesområdet i forhold til bruttonationalproduktet, så bruger vi procentuelt nu det samme i Danmark, som man bruger i Mexico. Det synes jeg egentlig er meget illustrerende”.

Nedskæringerne har betydet, at Morten Weiss-Pedersen hele tiden forsøger at finde andre muligheder for indtjening. Blandt andet driver de nu en stor kursusafdeling, hvor Arla eksempelvis havde 2000 medarbejdere på kursus sidste år.

Stor IT-uddannelse for unge autister
Morten har også været med til at starte Asbit, der er en IT-uddannelse specielt målrettet unge med Autisme. Og det med at kombinere en offentlig skole med tilbud til handikappede betyder meget:

”Vi har 40 medarbejdere i den afdeling, og vi leverer god arbejdskraft til firmaerne. Forældrene bliver glade, de unge mennesker får et arbejdsliv, og kommunerne sparer en masse penge i form af ikke at skulle udbetale førtidspension til unge mennesker. Det er jeg faktisk stolt af”, fortæller han.

Succesen med Asbit har givet skolen blod på tanden, så de nu arbejder med en ide om at lave et lignende tilbud til unge med ADHD-diagnoser.

Fik hjælp til korruptionsbekæmpelse af Angela Merkel
Selvom nedskæringer er et vilkår i skoleverdenen, er forholdene trods alt ikke præget af samme korruption, som Morten beretter om, da vi beder ham fortælle om en pudsig oplevelse i sit arbejdsliv.

Mens han var forstander på AMU Fyn, var han sammen med SiD/KAD også med til at opbygge nogle skoler nord for Berlin, som efter murens fald trænede arbejdsløse i at blive dygtige bygningshåndværkere. Og det var en stor succes, da rigtig mange kom i arbejde, men samtidig måtte Morten også sande, at projektet faktisk var korrupt, da en af de tyske chefer midt under en kontraktforhandling pludselig udbrød:

”Ja, hr. Weiss Petersen, min hustru og jeg har aldrig været 14 dage på Kos”, mens han sad med kuglepennen i hånden og den næste halve års kontrakt foran sig.

”Det kom de så heller ikke på vores regning i hvert fald, men problemet var jo, at vores aktiviteter efter episoden var truet, fordi der så ikke kom nogen ordrer”.

Løsningen viste sig i forbindelse med, at de skulle indvie en skole, hvor Angela Merkel, der dengang var Bundesministerin, var sendt ud for at klippe snoren. Morten havde skrevet et lille notat om korruptionsoplevelsen, som han gav til Merkel under indvielsen, hvor de to herrer fra det korrupte møde også var til stede.

”Jeg havde egentlig troet, at hun bare ville læse notatet på vej hjem i flyveren, men hun åbnede konvolutten på stedet og spurgte, om de to herrer var til stede, hvor jeg så stod med rystende knæ og pegede over, hvor de stod. Hvorefter hun simpelthen kaldte den over til en ordentlig skideballe, og så hjalp det med ordrerne igen”, fortæller han.