Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov introducerer en række nye begreber. Desuden er der indført en overgangsordning som løber fra 1. januar – 31. august 2020. Der er lavet vejledninger både på det kommunale og statslige område for at understøtte planlægningen af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Her har vi samlet en række værktøjer, så du er godt rustet til at bruge de nye regler: