Først tak til deltagere, gæster og oplægsholdere for et godt årskursus. Hindsgavl slot satte de helt rigtige rammer for kombinationen af faglige oplæg og kollegial sparring.

På Generalforsamlingen fik vi valgt en bestyrelse, som nu ser sådan ud:

  • Michael Jensen, FGU Nord
  • Stine Snede Villumsen, Byhøjskolen Aarhus
  • Søren Wistrup, FGU Østjylland
  • Lasse Langfeldt, AOF Midt
  • Helle Bøtcher, Kursustrappen, Frederiksberg (næstformand)
  • Kristian Hjorth FGU-LF (Formand)

Du kan læse mere om valget og generalforsamlingen i referatet, der lander på hjemmesiden lige straks.

Vi glæder os til i bestyrelsen til at komme i gang med arbejdet og takker for de gode input, vi fik med os fra årskurset.

Mange efterspurgte lokale og regionale faglige netværk på tværs af vores forskellige uddannelsesretninger, så det vil vi straks tage fat på at etablere i den nye bestyrelse. I den forbindelse vil vi gerne opfordre jer til forsat at komme med indspark og gode ideer til os i bestyrelsen, så vi bedst muligt kan imødekomme jeres ønsker og behov.

Farvel til FGU ledere
Hele omlægningen til FGU betyder udskiftninger i lederstillingerne, hvorfor vi desværre siger farvel til en række medlemmer. Vi ønsker alle der ikke længere vil være medlemmer i Uddannelseslederne god vind, uanset om det er til andet job eller til pensionen.

Heldigvis kan vi samtidig byde velkommen til en række nye medlemmer. Vi glæder os til at lære jer at kende. Skulle du have fået en ny leder kollega, der endnu ikke er medlem, må du meget gerne fortælle om foreningen og at nye ikke betaler kontingent de første 3 måneder efter nyansættelsen.

Udvidet samarbejde med LC-Lederforum
En ny udvidet samarbejdsaftale er nu på plads med Skolelederforeningen og LC-Lederforum. Det betyder øget åbningstid på sekretariatet, så du fremadrettet har endnu nemmere adgang til svar på spørgsmål og hjælp, når der er brug for det. Ud over vores faste konsulent har alle medlemmer af Uddannelseslederne nu også adgang til sekretariatets øvrige medarbejdere på alle hverdage mellem 9-15, fredag dog  9-14. Du kan læse mere om samarbejdsaftalen her.