De statslige og kommunale aftaler blev landet og konflikten afværget. Faktisk starter en stor del af arbejdet nu, hvor selve overenskomsterne skal revideres efter forhandlingerne, og arbejdet er i fuld gang.

Vigtigst er, at du kan finde de nye løntabeller og intervallønaftaler pr. 1. april 2018 på hjemmesiden under Viden og Værktøj – her og her

Ny overenskomst for ledere ved FGU
I forbindelse med den kommende FGU forbereder nu vi den nye overenskomst for lederne. Vi forventer, at forhandlingerne starter lige efter sommerferien.

Tillæg til produktionsskoleledere
OK18 betød som bekendt en række generelle lønstigninger.  Ud over de generelle lønstigninger har vi aftalt, at alle ledere ved produktionsskoler får et årligt pensionsgivende tillæg på 1.200 kroner pr. 1. oktober 2018 (31. marts 2012 niveau).

De private overenskomster på FOAS
Arbejdet med at få indgået overenskomst for de privatansatte ledere på FOAS områderne er i gang. Der er aftalt forhandlingsmøder om fornyelse af disse overenskomster i august og september måned.

Det gælder både overenskomsten for ledere og lærere på FOAS almene område – som er daghøjskoler, projekter og specialundervisning samt FOASs sprogcenteroverenskomst, som gælder for de private sprogcentre.  Vi vil løbende efter sommerferien orientere på hjemmesiden, når der er nyt fra forhandlingerne.