Efter det tredje sammenbrud i overenskomstforhandlingerne er en storkonflikt rykket tættere på. Uddannelsesledernes medlemmer har historisk set ikke været i konflikt før, men det kan nu blive tilfældet for første gang.

De faglige organisationer, herunder Uddannelseslederne, forbereder sig på, at en konflikt på hele det offentlige arbejdsmarked kan blive en realitet, hvis parterne ikke bliver enige.

En konflikt vil også omfatte uddannelseslederne
Der er konstateret sammenbrud i forhandlingerne på alle tre offentlige ansættelsesområder – kommunerne, regionerne og staten – og dermed vil en konflikt også omfatte Uddannelsesledernes medlemmer.

”Det er desværre ikke lykkedes parterne at blive enige i forhandlingerne. Det helt store konfliktpunkt er lønudviklingen over de næste tre år, der skal sikre en fornuftig realløn. Det betyder, at parterne nu er indkaldt til møde i Forligsinstitutionen,” siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand og formand for LC-Lederforum.

Første møde i Forligsinstitutionen er indkaldt til torsdag den 1. marts 2018.

Det sker nu:
Forhandlingsfællesskaberne på de tre arbejdsgiverområder har besluttet at varsle strejke med virkning fra 4. april 2018. Det betyder, at der på det statslige område vil blive afsendt strejkevarsler torsdag d. 1. marts, og at der på regionernes og kommunernes område vil blive afsendt varsler på tirsdag d. 6. marts.

Sådan holder vi dig orienteret:
Uddannelseslederne vil kontakte de medlemmer og arbejdspladser, der bliver omfattet af konflikten.

Vi forventer, at 10-15 procent af medlemmerne i så fald vil blive udtaget til konflikt. Når vi ved mere om dette og andre forhold, der kan få betydning for dig som medlem, melder vi det ud direkte på mail og/eller her på hjemmesiden. Det er vigtigt at dine kontakt oplysninger er opdaterede også med en privat mail adresse. Opdateringer og rettelser i kontakt informationer sker ved at sende en mail til info@uddannelseslederne.dk – vi får ikke automatisk oplysninger ved flytning eller lignende.

Har du spørgsmål?
Så kontakt konsulent Christina Bohmann fra sekretariatet på cb@uddannelseslederne.dk eller +45 2893 0368 eller fusionskonsulent Steen Devantier, sd@uddannelseslederne.dk og formand Kristian Hjorth, kh@uddannelseslederne.dk, +45 2893 0435

Vi holder dig opdateret via hjemmesiden
Sker der noget nyt af betydning for medlemmerne, skriver vi det her på hjemmesiden.