Der er som bekendt varslet en massiv lockout på det offentlige område, hvis parterne ikke når til enighed. En lockout vil træde i kraft pr. 10. april 2018. På KL-området er ledere ikke udtaget til lockout.

Uddannelseslederne har dog medlemmer ansat som konsulenter på det kommunale område, der kan være udtaget til lockouten.

Den massive lockout betyder dog alligevel, at de fleste ledere i skolen alligevel kan/vil blive påvirket af lockouten.

Læs her om lederes opgaver under konflikt

På Uddannelsesledernes område har vi stadig Ungdomsskolen i København, hvor der er varslet strejke for overenskomstansatte mellemledere til start 4. april 2018. Disse ledere skal stadig i konflikt fra den 4. april 2018, med mindre konflikten bliver udsat af forligskvinden.

På det statslige område er der heller ikke varslet lockout for ledere, mens der på det regionale område er medtaget ledergrupper. Her skal de ledere Uddannelseslederne har udtaget til strejke stadig i konflikt fra den 4. april 2018 medmindre konflikten bliver udsat af forligskvinden.