Hvem er vi?

Uddannelseslederne af 2018 er en selvstændig lederorganisation, der har til formål at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår og at varetage deres økonomiske, tjenstlige og pædagogiske interesser.
Uddannelseslederne er medlem af Lærernes Centralorganisations Lederforum og har ad denne vej ret til selvstændigt at fremsætte overenskomst- og aftalekrav.

Uddannelseslederne forhandler bl.a. overenskomster for ledere på produktionsskoler, erhvervsuddannelser, daghøjskoler, ungdomsskoler og sprogcentre.

Bestyrelsen som den blev valgt den 30.11.2017 med start 1.1.2018