Hvem er vi?

Uddannelseslederne er en selvstændig lederorganisation, der har til formål at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår – og at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og pædagogiske interesser iøvrigt.
Uddannelseslederne forhandler overenskomst for ledere på FGU, Erhvervsskoler, Ungdomsskoler, Oplysningsforbund, Daghøjskoler og Sprogcentre.
Som fagforening er Uddannelseslederne medlem af LC-Lederforum sammen med andre skoleledere i Lærernes Centralorganisations og er derigennem en del af den samlede fagbevægelse i Danmark.

Bestyrelsen afspejler bredden i foreningen: Michael Jensen, skoleleder FGU Nord  *  Helle Bøtcher, leder, Kursustrappen, Frederiksberg *  Stine Villumsen, forstander, Byhøjskolen, Aarhus *  Søren Wistrup, skoleleder FGU Østjylland *  Lasse Langfeldt, uddannelsesleder AOF Midt *  Kristian Hjorth, pædagogisk konsulent FGU-LF