Aktuelt er OK18 forhandlingerne endelig kommet i gang – efter udmelding om, at der nu er reelle forhandlinger om en arbejdstidsaftale for lærerne på KL-området.

Vores krav blev formuleret på baggrund af de centrale resultater fra en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne i det daværende Uddannelseslederne i foråret 2017.

Koordinerede krav
Disse krav blev koordineret med resten af LC-LederForum i august til fem generelle krav:

  • Størst mulige procentuelle forbedringer af alle løndele
  • Der skal sikres en ordentlig parallelitet mellem lønudviklingen på det offentlige og private område.
  • Øget tryghed i ansættelsen – bedre sikring ved opsigelse
  • Indførelse af forbedrede rammer for seniorer
  • Øget mulighed for kompetenceudvikling

Der forventes et færdigt forhandlingsresultat i løbet af de næste par måneder