Kommunernes Landsforening vedtog i går onsdag at gå i Statens fodspor og lockoute de
kommunalt ansatte. Det kom kort efter at der var kommet lockout-varsel for de statsansatte.
De kommunalt ansattes arbejdsgiver, Kommunernes Landsforening (KL), har på et
hovedbestyrelsesmøde i Aalborg onsdag eftermiddag vedtaget en lockout af de kommunalt
ansatte.

Det sker, efter at lønmodtagerorganisationerne for de kommunalt ansatte tirsdag varslede
strejke, og i forlængelse af at innovationsministeren har varslet lockout af de statsansatte.
KL’s lockout-varsel omfatter omkring 250.000 kommunalt ansatte, der dermed ser ud til at
blive forment adgang til deres job fra 10. april, hvor lockouten ifølge KL kan træde i kraft. Det
står dog endnu ikke klart, hvilke kommunalt ansatte ledere der i givet fald vil blive ramt af
lockouten.

Lockouten gælder samme dag som statens
Lønmodtagerorganisationerne, som tilsammen repræsenterer 564.000 kommunalt ansatte,
varslede tirsdag strejke, hvilket betyder, at de kommunalt ansatte skal nedlægge arbejdet fra
4. april.

Med strejkevarslet udtog hver lønmodtagerorganisation 10-15 procent af deres medlemmer til
at strejke. For Uddannelseslederne gjaldt det kun ungdomsskoleledere.
KL’s lockout-varsel betyder, at de fortsat skal strejke fra 4. april, hvorefter de vil være
lockoutet fra 10. april – medmindre parterne kan blive enige om en overenskomstaftale, inden
konflikten starter.