Torsdag formiddag den 30. november blev grundlaget for sammenlægning af Landsforeningen af Produktionsskoleledere og Uddannelseslederne enstemmigt godkendt på begge de to foreningers ekstraordinære generalforsamlinger.

På den efterfølgende konstituerende generalforsamling for Uddannelseslederne af 2018 blev der foretaget valg til bestyrelse og øvrige poster.

Bestyrelsens sammensætning blev:
Formand Kristian Hjorth, næstformand Stine Snede Villumsen, kasserer Michael Birkkjær Lauritsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Jens Lindberg Rødgaard, Helle Bøtcher og Søren Schibler Wistrup.