Uddannelseslederne har indgået aftale om at blive en del af LC Lederforums sekretariat for medlemsrådgivning og forhandling.

Fra og med september 2019 har Uddannelseslederne indgået en samarbejdsaftale med Skolelederforeningen, der sikrer, at Uddannelsesledernes medlemmer har udvidet medlemsrådgivning og hjælp til forhandlinger af individuelle forhold og centrale overenskomstforhold.

Herudover varetager Skolelederforeningens administration nu også administration og håndtering af medlemmer. Det er derfor der nu står LC-Lederforum på kontingentopkrævningen.

Udvidet åbningstid på telefonerne
Indtil nu har juridisk konsulent Christina Bohmann været delvist frikøbt fra Uddannelsesforbundet til at stå for rådgivningen af vores medlemmer. Efter samarbejdsaftalen er Christina nu i stedet blevet fuldtidsansat i Skolelederforeningens konsulentkorps, så vi nu kan tilbyde medlemmerne ikke bare en, men en hel palette af konsulenter som samlet giver en bredere rådgivning omkring løn og ansættelsesvilkår. Samarbejdet betyder også, at telefontiden nu er udvidet, så den følger skolelederforeningens for medlemsrådgivning:

Mandag til torsdag 9-15 og fredag 9-14

Du finder de nye telefonnumre på konsulenterne her

 

Tak og farvel til Steen
Fusionskonsulent Steen Devantier stopper som aftalt med udgangen af september måned. Vi takker for indsatsen igennem årene og for et fantastisk godt samarbejde, ligesom vi ønsker god vind med den aktive pensionisttilværelse.

Stadig to foreninger med hver deres ledelse
Skolelederforeningen og Uddannelseslederne vil stadig have selvstændige politiske ledelser og selvstændige interne politiske strukturer. Men med aftalen går de to foreninger nu sammen om at sikre den bedst mulige service og professionelle behandling af medlemmernes faglige interesser, hvor det giver mening.

Har du spørgsmål til alt, der drejer sig om medlemsadministration, finder du kontaktoplysninger her