Uenighed for daghøjskoler og sprogcenterområdet (FOAS)
Overenskomstforhandlingerne på vores private overenskomstområde omfatter FOAS-overenskomsterne på det almene område (daghøjskoler) og sprogcenterområdet.

Normalt går forhandlingerne om overenskomstfornyelse i gang, når de centrale offentlige forhandlinger er afsluttet. Men denne gang er forhandlingerne ikke kommet så langt, grundet nogle grundlæggende uenigheder, som vi håber kan afsluttes inden for de næste par måneder.

Vi vil orientere via hjemmeside og nyhedsbrev. 

Tillæg til lederne på Produktionsskolerne
Ved OK18 var der afsat en lille procentdel til organisationsforhandlinger ud over de generelle lønstigninger, hvor vi forhandlede et centralt tillæg hjem på 1.200 kr. årligt i 31.3.12 niveau pr. 1. oktober 2018 og frem, til alle ledere på produktionsskoler.

Tillægget udmøntes pr. 1. oktober 2018, og Moderniseringsstyrelsen har netop sendt lønoversigten ud. De opdaterede lønninger og intervallønsskemaer ligger på hjemmesiden.