Et vigtigt punkt på FGU-netværksmøderne er kollegial sparring, som kører efter en hel klar model for sparring i grupper. Måske kan andre bruge modellen til sparring på arbejdspladsen – så vi præsenterer den her: Modellen har 8 trin, og en sparringsleder styrer slagets gang:

  1. Hver deltager præsenterer et konkret problem fra sit arbejde.
  2. Deltagerne stemmer om hvilket problem, der skal sparres på.
  3. Problemindehaveren uddyber – de øvrige lytter.
  4. Spørgerunde: Ordet går med uret rundt. Man spørger kun, eller melder pas, man kommer ikke med gode råd.
  5. Løsningsforslag fra Problemindehaveren.
  6. Giv et godt råd-runden: Ordet går med uret rundt.
  7. Problemindehaveren gennemgår rådene og noterer plusser og minusser
  8. Evaluering

”Kollegial Sparringsmodel” er et systemisk værktøj, der er udviklet på baggrund af supervision i psykiatrien i Skejby, tidligere Psykiatrisk hospital i Risskov.