I en tid, hvor der er meget pres på økonomi og usikkerhed om fremtiden, kan det være en udfordring at forhandle sin egen løn – særligt for en skoleleder, der kan opleve at sidde i en dobbeltrolle mellem skolens og egne interesser.

Selvom det er en udfordring, er det måske mere end nogensinde nødvendigt at have fokus egne forhold. Det gælder om at kende mulighederne og være godt forberedt. Husk, at du har mulighed for at bruge os til input og argumentation, inden du starter egne lønforhandlinger.

Husk også, at du efterfølgende skal indsende din lønaftale til godkendelse i Uddannelseslederne.

Lønpjece for produktionsskolerne
Sidste i december udsendte Produktionsskoleforeningen og Uddannelsesforbundet i fællesskab en lønpjece for både ledere og lærere på produktionsskoleområdet. Den blev sendt ud til alle skoler.

Her kan du læse mere om lønmulighederne og om, hvad man kan gøre lokalt for at løfte lønniveauet for både ledere og lærere.

Pjecen kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet eller på info@uddannelseslederne.dk